استان ها

اجرای برنامه پزشکی خانواده (سلامت خانواده) در مناطق شهری شهرستان مهدیشهر به عنوان اولین شهرستان تحت پوشش دانشگاه

به گزارش خبرگزاری باراناخبر استان سمنان ،دکتر کامران قدس ادامه داد: سلامت به عنوان یکی از اصلی ترین نکات محوری جوامع مطرح است. اجرای برنامه پزشکی خانواده( سلامت خانواده) در راستای حفظ و ارتقای سطح سلامت مردم مورد توجه بوده است.

وی افزود: همانطور که در زمان شروع کرونا شاهد بودیم وقتی سلامت به مخاطره بیفتد در تمام ابعاد جامعه با مشکل مواجه می شویم، پس باید توجه به این بخش به عنوان اولویت اصلی در نظر گرفته شود.

رئیس دانشگاه مراقبت را به عنوان یکی از محورهای اجرای برنامه پزشکی خانواده (سلامت خانواده) نام برد و گفت: در اجرای این برنامه فرد در سلامت خود دخالت داشته و از وضعیت سلامت خود اطلاع کافی خواهد داشت. ما باید بتوانیم افراد را، در رابطه با سلامت خود حساس کرده و اجرای برنامه پزشکی خانواده (سلامت خانواده) با تشکیل پرونده سلامت برای هر فرد در همین راستا عملیاتی می‌شود.

دکتر قدس افزود: در حال حاضر برنامه پزشکی خانواده (سلامت خانواده) در مناطق شهری شهرستان مهدیشهر به عنوان اولین شهرستان تحت پوشش دانشگاه در حال اجرا است و تاکنون در مرحله شناسایی و سرشماری جمعیت تحت پوشش برنامه هستیم که 96 درصد از جمعیت تحت پوشش شهرستان مهدیشهر برای اجرای مراحل بعدی این طرح شناسایی گردیده اند که با اجرای مراحل بعدی فراخوان جمعیت توسط تیم سلامت برای تشکیل پرونده سلامت انجام می شود.

وی افزود: به امید خداوند و با آموخته های برگرفته از اجرا در شهرستان مهدیشهر، به زودی برنامه فوق در شهرستان های دیگر دانشگاه اجرا خواهد شد.

46

دکمه بازگشت به بالا