عمومی

چالش آب تهران به چه می انجامد؟

رئیس شورای شهر تهران می گوید طرح بازیافت آب را آماده کرده ایم و به زودی در شورا مطرح می شود. شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد که تنها 18 درصد از سدهای تهران آب دارند. در سال آبی 1400-9913 کشور سومین خشکسالی خود را در 50 سال اخیر و در سال آبی 1401-1400 یازدهمین خشکسالی خود را داشته است. 1402 حدود 18.12 میلیارد مترمکعب است و نسبت به سال آبی گذشته شاهد کاهش 14 درصدی ورودی مخزن هستیم. مصرف روزانه آب شرب تهران حدود 3 میلیون متر مکعب است. آب استان تهران با حدود 13.5 میلیون نفر از آب های سطحی و زیرزمینی تامین می شود.

به گزارش آب منطقه ای تهران، در دوره احمدشاه قاجار حدود 48 کانال اختصاصی و اختصاصی وجود داشت که در مجموع حدود 60 تا 70 سنگ آب داشت و میراب ها در 10 سال آب را به نقاط مختلف شهر تقسیم می کردند. – تور 15 روزه اما آب قنات ها به دلیل آلودگی باعث بیماری های عفونی و خطرناک می شود. به همین منظور در سال 1301 مقامات رسیدگی به لوله های آب تهران را آغاز کردند. اما شهرداری وقت چندان اهتمام به لوله کشی نداشت و تا حدود سال 1306 ساکنان تهران بدون لوله کشی بودند. سپس در اوایل دهه 1330 در منطقه جلالیه تهران (بلوار کشاورز، خیابان فاطمی) که میدان مشاخ نظامی بود، تصفیه خانه اولیه آب ساخته شد و آب از سمت کرج به سمت تهران سرازیر شد. و در مسیری به نام بلوار کشاورز کرج (بلوار کشاورز امروزی) (آب به سمت حوضه آبریز تاسیسات هدایت می شد).

اجرای طرح خط لوله اولیه آب تهران برای جمعیتی بالغ بر 900 هزار نفر در سال 1329 آغاز شد. مهندس مهدی بازرگان در سال 1331 به درخواست نخست وزیر فقید دکتر دکتر مهدی بازرگان زنده شد. محمد مصدق مدیرعامل سازمان آب تهران (تایپ لاین) و به همین منظور دو خط فولادی به قطر 40 اینچ با ظرفیت 242 هزار متر مکعب در روز برای انتقال آب از حوضه آبریز بیلقان احداث شد. با تکمیل شبکه خط لوله تهران، دومین تصفیه خانه در سال 1342 و سومین تصفیه خانه برای بهره برداری از آب سد لتیان در منطقه حکیمیه تهران پارس ساخته شد. آب مورد نیاز تهران را تامین می کند. سد بتنی لتیان 30 درصد آب شرب تهران را تامین می کند.

تامین و انتقال آب در استان تهران از طریق دو سامانه شرقی و غربی انجام می شود که سامانه شرقی شامل سدهای لار، لتیان و ماملو و سامانه غربی شامل سدهای امیرکبیر و طالقان است که طبق آمار در سال آبی گذشته حدود یک میلیارد بوده است. 25 میلیون مترمکعب برای تامین آب شرب استان تهران از منابع آب سطحی و زیرزمینی جدا شده است.

سدهای پنج گانه تهران بخش بزرگی از آب شرب تهران و کرج را تامین می کنند، آب سد طالقان از طریق خط لوله 62 کیلومتری به قطر 1800 میلی متر و همراه با آب انتقالی از امیرکبیر به مخزن بیلقان کرج منتقل می شود. سد تصفیه خانه ها.تهران هدایت.

آب شرب انتقالی از سد لار نیز از طریق تونل و خط لوله به تهران ارسال می شود که بخشی از آن به تصفیه خانه پنجم تهران و بخشی دیگر به دریاچه سد لتیان و آب از سد لتیان به تصفیه منتقل می شود. گیاهان شماره 3 و 4. تهرانپارس و انتقال آب شرب ماملو به تصفیه خانه شماره. 7 و پس از تکمیل فرآیند تصفیه به شبکه توزیع آب شرب شهر تهران تزریق می شود. رشد جمعیت بدون شک بر اقلیم و منابع آبی منطقه تأثیر می گذارد و دستخوش تغییراتی می شود. تغییرات اقلیمی بر منابع آب تهران تاثیر می گذارد.

راندمان پایین مصرف آب در مصارف شهری و روستایی، مشارکت محدود ذینفعان در برنامه ریزی و مدیریت توسعه. نیاز به بازسازی و توسعه زیرساخت های هیدرولیکی برای استفاده پایدار از آب؛ مشکلات آلودگی ناشی از تخلیه فاضلاب تصفیه نشده به آبراهه ها و سفره های آب عمومی یکی از چالش های مهم تامین آب تهران است. دفع فاضلاب در محل، خطر آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی و خطرات بهداشتی و زیست محیطی ناشی از استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه نشده را افزایش می دهد.

مشکل آب تهران به تدریج به یکی از اساسی ترین چالش های پایتخت ایران تبدیل شده است. اگر در حال حاضر برای کاهش بار جمعیتی استان تهران و نوسازی تدریجی سیستم آبرسانی و فاضلاب انجام نشود، مشکلات این بخش به تدریج در دهه های آینده به معضلات لاینحل تبدیل خواهد شد.

*منتشر شده در روزنامه شرق. یکشنبه 15 نوامبر 1401

6565

دکمه بازگشت به بالا