علمی و پزشکی

آمار رعایت شیوه نامه‌های ضدکرونا در هفته ۹۹ اپیدمی

در بین اماکن عمومی، کارگاه ها و صنایع کوچک زیر 25 سال، نانوایی ها و رستوران ها رتبه اول تا سوم و مدارس رتبه چهارم را به دلیل تخلف از دستورالعمل های بهداشتی و دریافت اخطار و ارجاع به قوه قضاییه دارند.

به گفته معاون بهداشتی وزارت بهداشت، میزان رعایت مقررات بهداشتی در کشور در هفته منتهی به 15 آذرماه 1400، 59.74 درصد بوده است.

میزان رعایت رویه های ضد کرونا در کشور بیش از 59 درصد است، همچنین بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط به فرودگاه ها با 92.68 درصد و کمترین میزان استفاده از آن مربوط به نانوایی ها با 51.17 درصد است. .

روند رعایت مقررات بهداشتی از 15 تا 22 دی ماه 1400 در نمودار زیر قابل مشاهده است:

سطح رعایت دستورالعمل های بهداشتی

ارتباط بین پروتکل ها و بیماری عروق کرونر قلب

رعایت بهداشت فردی شامل جلوگیری از ورود و حضور مراجعین و کارکنان با علائم بیماری، ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت، اخذ و نصب QR CODE، وسایل شستشو یا ضدعفونی دست و همچنین استفاده از دستگاه های کارتخوان یا روش ها می باشد. سایر پرداخت های الکترونیکی

میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی در استان های کشور

این میزان در بازه زمانی 24 آذر تا 13 دی ماه 94/62 درصد بوده است. در این شاخص بیشترین میزان انطباق مربوط به دانشگاه ها با 94.01 درصد و کمترین میزان انطباق مربوط به نانوایی ها با 58.21 درصد است.

بهداشت فردی را رعایت کنید

میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی در استان های کشور

در این مدت 58.63 درصد بوده است که بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی نسبت به فرودگاه ها با 92.68 درصد و کمترین میزان استفاده از ماسک در نانوایی ها با 51.17 درصد بوده است.

میزان استفاده از ماسک

فاصله شامل علامت گذاری، حفاظت و غیره با رعایت فاصله حداقل یک متری بین: کارمندان و کارکنان و عدم ارائه خدمات توسط سرویس دهنده به متخلفین از جداسازی می باشد.

میانگین درصد فضا در اماکن عمومی استان های دارای کشور

از 15 دسامبر تا 13 ژانویه 2014، 57.72 درصد بوده است که بیشترین میزان انطباق مربوط به دانشگاه ها با 90.14 درصد و کمترین میزان انطباق برای معابر با 50.07 درصد بوده است.

درجه رعایت ناحیه واکسیناسیون

درصد تهویه مناسب در اماکن عمومی در استان های کشور

تهویه مناسب شامل تهویه طبیعی، تهویه مکانیکی و تهویه مطبوع می باشد. میانگین رعایت تهویه مناسب در این اماکن از 24 آذر تا 13 دی 60.89 درصد، بیشترین رعایت مربوط به فرودگاه ها با 95.12 درصد و کمترین رعایت مربوط به مراکز ورزشی با 54.93 درصد بوده است.

درجه انطباق با تهویه در محل

درصد واکسیناسیون در اماکن عمومی کشور

در مرحله اول مدیریت هوشمند کرونا از 6 تا 10 دی ماه؛ 86.27 درصد بود. بیشترین میزان رعایت در فرودگاه ها با 100 درصد و کمترین میزان با 80.62 درصد مربوط به باغ ها بوده است.

واکسیناسیون را در مکان های عمومی رعایت کنید

میزان هشدار بهداشتی به دلیل عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی

بر اساس اقدامات ناشی از تشدید بازرسی ها از 15 تا 22 دی ماه 1400، از 3577807 مرکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی، اماکن عمومی و کارگاه های سرپوشیده تا سال 1394 مورد بازرسی قرار گرفته است.

اخطار و پلمپ بهداشتی

در این مدت به ۳۱ هزار و ۳۵۵ مرکز مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار و به مراجع قضایی معرفی شدند که از این تعداد ۹۶۸ مرکز پلمب شدند.

بازرسی بهداشت

کارگاه ها و صنایع کوچک زیر 25 نفر، نانوایی ها و رستوران ها از 15 تا 22 دی ماه 1400 بین اماکن عمومی از 15 تا 22 دی ماه 1400 از نظر دریافت اخطاریه و ارائه به مراجع قضایی رتبه اول تا سوم را کسب کردند. پس از آن مدارس رتبه چهارم دریافت اخطاریه های عمومی و ارجاع به مراجع قضایی را کسب کردند. مقامات در این دوره سپس فروشگاه های زنجیره ای، بانک ها، ادارات و سازمان ها، پیشخوان ها و پلیس + 10 و مراکز ورزشی.

نرخ هشدار سلامت

گزارش رعایت دستورالعمل های بهداشتی در بازگشایی مدارس در سال تحصیلی

تعداد کل مدارس در سال تحصیلی 1400-1401; 135856 مدرسه وجود داشت.

– 61346 مدرسه ابتدایی
23079 مدرسه متوسطه اول
– 21186 دبیرستان
– 1560 مدرسه فوق العاده
– 21702 مدرسه پیش دبستانی
– 5996 محافظه کار
– مجتمع هنری 987

لازم به ذکر است تعداد بازرسی های انجام شده تا تاریخ 6 دی ماه 1400 به 90336 مدرسه رسیده است.

استفاده از ماسک در مدارس

چالش های مهم و خطرناک

– فضای نامناسب کلاس با تعداد دانش آموز (پذیرش بیش از حد ظرفیت کلاس)
– رعایت نکردن تفکیک صحیح بین دانش آموزان
– عدم رعایت ترتیب صندلی ها بر اساس مسافت
– عدم رعایت ماسک توسط دانش آموزان کارکنان مدرسه
– نبود شرایط مناسب برای تهویه و جریان هوا در کلاس ها

دکمه بازگشت به بالا