عمومی

۵۴ واحد تولیدی آلاینده آذربایجان غربی شناسایی شدند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

بذر شنیده شد وی در گفتگو با خبرنگار آنلاین با اشاره به نشست بررسی وضعیت صنایع آلاینده استان گفت: جلسه بررسی وضعیت صنایع آلاینده این استان در دوره مالیاتی بهار سال 1401 و 54 برگزار شد. واحدهای تولیدی در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفتند.

ادامه داد: به پای او با درود انجام شده توسط واحدهای صنعتی این استان، در سه ماهه اول سال 1401، پرونده 76 واحد صنعتی، خدماتی و… در فهرست صنایع آلاینده آذربایجان غربی قرار گرفت و فهرست آنها به معاونت ارسال شد. محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای نیروی انتظامی.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی تصریح کرد: برای واحدهای آلاینده این دوره اخطار شمول صادر شده و در صورت عدم رفع آلایندگی در دوره بعدی نیز در فهرست صنایع آلاینده قرار خواهند گرفت. .

شنیده شد وی تاکید کرد: بر اساس ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 (مالیات سبز)، واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی که محدودیت های مجاز و استانداردهای زیست محیطی تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست را رعایت نکنند، در صورت رعایت موارد تعیین شده. در مدت زمانی که نسبت به رفع آلودگی خود اقدامی نکنند، بر اساس معیارهایی از قبیل شدت، مدت، نوع و محل آلودگی، مشمول عوارض سبز به میزان نیم درصد، یک درصد و یک و یک خواهند شد. و نیم درصد بر اساس فروش کالا یا خدمات.

دکمه بازگشت به بالا