علمی و پزشکی

معمای مرموز ترین بنای جهان حل شد؛ با مصر باستان مرتبط است

استون هنج

شکل و چینش سنگ ها تجسم سال است که به کمک آن می توانستند ترتیب روزها، هفته ها و ماه های سال را حفظ کنند.

اما این تقویم مانند تقویم های امروزی نبود. این تقویم بر اساس سال و تقویم شمسی بود، مصریان باستان از تقویم شمسی استفاده می کردند که در آن ماه و سال بر اساس حرکت خورشید محاسبه می شد. هر هفته ده روز و تعداد ماه های هر سال بیشتر از امروز بود.

استون هنج چیست؟

استون هنج

این حلقه ای است با رخنمون ها یا ستون های سنگی عظیم در منطقه سالزبری ویلتشر در جنوب غربی انگلستان.

این میراث فرهنگی از دوران ماقبل تاریخ باقی مانده است و سنگ های آن در حدود 2500 سال قبل از میلاد در این مکان قرار گرفته است.

مردم در ایام خاصی از سال برای بازدید از این بنای تاریخی می روند. در انقلاب تابستانی و زمستانی که خورشید با فاصله بین سنگ ها در یک راستا قرار دارد.

تحقیقات جدید چه می گوید؟

مصر باستان

این تحقیق توسط پروفسور تیموتی دویل، استاد تاریخ دانشگاه بورنموث انجام شده است.

او می گوید ممکن است استون هنج از فرهنگ مصر باستان الهام گرفته شده باشد، زیرا مصریان باستان از تقویم خورشیدی استفاده می کردند، روشی رسمی برای تعیین روز و ماه سال.

تقویم شمسی بر اساس انقلاب های زمستانی و تابستانی و اعتدال بهاری و پاییزی محاسبه می شود و این زمانی است که خورشید هر سال به سنگ های خاصی از این گروه تقریب می زند.

درویل می گوید: «این تقویم مستقیماً کار می کرد.

هر یک از 30 سنگ سارسن به صورت حلقه ای یک روز از ماه را نشان می دهد و هر ماه سه هفته و هر هفته 10 روز داشت.

46

دکمه بازگشت به بالا