حوادثکسب و کار برتر ایرانی

نکات طلایی حفاظتی و ایمنی در کارگاه های ساختمانی

بررسی نکات طلایی حفاظتی و ایمنی در کارگاه های ساختمانی + قیمت عینک کار

۱) کارگران کارگاه های ساختمانی باید مجهز به کلاه و کفش ایمنی باشند و بسته به شرایط و نوع کار، سایر وسایل حفاظت فردی همچون دستکش، ماسک، کمربند و طناب نجات نیزمطابق ضوابط آئین نامه مربوط باید در اختیار آنها قرار داده شود.

۲) تمامی معابر، پلکان ها، سطوح شیبدار، باز شوها، پرتگاه ها و نقاطی که احتمال خطر سقوط افراد را دربر دارند، باید با نرده و پوشش های موقت و مناسب حفاظت شوند .

۳) از کار کردن کارگران روی بام ساختمان ها در هنگام باد و توفان و بارندگی شدید و یا هنگامی که سطح بام پوشیده از یخ باشد، جلوگیری به عمل آید .

۴) در هنگام کار روی بام های شیبدار و یا بام های پوشیده از صفحات شکننده مانند صفحات موجدار نور گیر و ورق های فشرده سیمانی (ایرانیت) باید از نردبان ها یا صفحات تراولینگ با عرض حداقل ۲۵سانتیمتر استفاده شود. این نردبان ها و صفحات باید محکم و مطمئن نصب شده باشند تا احتمال لغزش آنها در زیر پای کارگران کاهش یابد.

۵) در لبه سطوح شیبدار باید موانع مناسب و کافی برای جلوگیری از سقوط کارگر یا ابزار کارپیش بینی شود.

۶) کارگرانی که روی بام های شیبدار با شیب بیش از ۲۰ درجه کار می کنند باید مجهز به کمربند ایمنی و طناب نجات باشند.

۷) معابری که برای عبور فرغون یا چرخ های دستی ساخته می شود باید دارای سطوح صاف باشد و برای عبور هر فرغون حداقل یک متر عرض در نظر گرفته شود.

۸) قالب بتن باید قبل از بتن ریزی مورد بازرسی قرار گرفته و نسبت به استحکام آن اطمینان حاصل شود.

۹) هنگام برداشتن قالب بتن باید احتیاط های لازم به منظور حفاظت کارگران ازخطر احتمالی سقوط بتن یا قالب بکار برده شود.

۱۰) دستگاه های بتن ساز باید دارای ضامن باشند تا هنگام تمیز کردن، دستگاه را قفل و از حرکت اتفاقی آن جلوگیری شود.

۱۱) بالا بردن تیرهای آهن باید با استفاده از کابل یا طناب های محکم انجام شود و برای جلوگیری از خم شدن بیش از حد کابل، باید چوب یا وسیله مشابه دیگری بین تیر آهن و کابل قرار داده شود. در این شرایط از زنجیر برای بالا بردن تیر آهن استفاده کنید.

۱۲) هنگام نصب ستون ها یا تیرهای آهن، قبل از جداکردن نگهدارنده تیر آهن باید حداقل نصف تعداد پیچ و مهره ها را بسته یا جوشکاری لازم انجام شده باشد. همچنین قبل از نصب تیر آهن دیگر ، تیر آهن زیرین باید صد در صد پیچ و مهره و یا جوشکاری شده باشد.

۱۳) خرپاها باید به وسیله نگهدارنده روی پایه قرار گیرند و پس از نصب مهارهای لازم و اطمینان کامل از پایدار بودن آن، از نگهدارنده جدا شوند.

۱۴) در مواردی که ستون های آهن روی هم قرار می گیرند نباید بیش از یک طبقه ستون بدون جوشکاری و اتصالات لازم روی ستون زیرین قرار داده شود.

۱۵) هنگام بارندگی شدید و وزش بادهای سخت و یخبندان، از نصب و بر پاداشتن تیرهای فلزی خودداری کنید.

۱۶) انجام جوشکاری الکتریکی روی داربست های آویزان که با کابل نگهداری می شود مجاز نیست. کابل های دستگاه های جوشکاری الکتریکی باید دارای روپوش عایق مطمئن و بدون زدگی باشد.

۱۷) از گذاشتن بار و تکیه دادن داربست به کارهای بنایی که ملات آن به طور کامل سفت نشده خودداری کنید. کارگران را نباید به بالا بردن و پائین آوردن بار و ابزار کار محکم یا سنگین به وسیله نردبان وادار کرد.

۱۸) هنگامی که کارهای بنایی در طبقات زیر انجام می شود ، باید سقف یا پوشش مناسبی برای نصب و بر پا داشتن تیر آهن و کارهای بتنی و نصب سنگ در طبقات قرار داده شود تا کارگران از سقوط مصالح از طبقات بالا ایمن باشند. همچنین باید از عینک برشکاری حین کار استفاده گردد.

۱۹) ظرف محتوی قیر داغ نباید در محوطه بسته نگهداری شود مگر آنکه قسمتی از محوطه باز بوده و تهویه به طور کامل و کافی انجام گیرد.

۲۰) بالا بردن آسفالت یا قیر داغ به وسیله کارگر و نردبان ممنوع است. شعله های باز،مشعل،کبریت مشتعل و وسایل مشابه نیز نباید در مجاورت دهانه های مجاری فاضلاب، خطوط اصلی گاز و مجاری مشابه قرار داده شود.

۲۱) برای گرم کردن بشکه های محتوی قیر باید ابتدا قسمت فوقانی قیر در ظرف ذوب شود. از حرارت دادن و تابش شعله به قسمت های زیرین ظرف قیر در ابتدای کار خودداری کنید

سلامتی

عملکرد و واژه سلامت معمولا با رفاه کارکنانی که در محیطی امن و راحت زندگی و کار می‌کنند، سروکار دارد. به طور معمول، عملکرد سلامت بر اثرات مواد شیمیایی میدان و محیط فیزیکی میدان بر کارکنان متمرکز است. بنابراین اگر شرایط یک مورد یا هر دو مورد بد باشد، سلامت کارکنان به خطر افتاده و کار تا زمانی که خطر از بین نرود، ممنوع خواهد شد. عملکرد و واژه ایمنی بر محافظت از کارکنان در برابر خطرات موجود در محیط عملیاتی متمرکز است. بنابراین اگر در محیط عملیاتی خطری وجود داشته باشد، شاخص امنیت و سلامت بر هم خواهد شد و باید خطرات ناشی از آن شناسایی شوند. واژه ایمنی در قانون حمایت از کارکنان به دنبال به حداقل رساندن خطرات با استفاده از عینک مهندسی و نظارت بر اثربخشی فعالیت‌ها است که باعث کاهش آمار مرگ و میر در فعالیت‌های ساختمانی می‌شوند.

محیط

عملکرد و واژه محیط بر اثرات مخرب محیط خارجی متمرکز است. به طور معمول، این مورد به آن دسته از اثراتی می‌پردازد که خارج از ردپای امنیت کارکنان رخ می‌دهد، اما امنیت و رفاه زندگی اطرافیان را در بر می‌گیرد که شامل اثراتی مانند انتشارات هوای آلوده، تخلیه فاضلاب در محل نامناسب و دفع زباله در محل نادرست است. بعد از اینکه به طور کامل معنی واژگان سلامتی، ایمنی و محیط را درک کردید، حال نوبت به این رسیده که این واژگان را در کنار یکدیگر قرار دهید تا ببینیم در امنیت کارگران چه نقشی دارند و چرا در هر ساخت و ساز، این قانون باید رعایت شود.

مفهوم کلی سلامت، امنیت و محیط

بهداشت یا سلامت، ایمنی و محیط زیست مجموعه‌ای از فرآیندها و رویه‌ها است که خطرات احتمالی را برای یک محیط خاص شناسایی می‌کند. این موارد، بهترین شیوه‌ها را برای کاهش یا حذف خطرات ایجاد کرده و سپس به کارکنان برای پیشگیری از بروز حوادث، تصادفات، نا بلدی‌ها و غیره آموزش می‌دهد. هدف اصلی از داشتن یک سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست به زمان‌های گذشته و شیوه‌های کاری اشتباه کارگران در گذشته، به‌ویژه در صنعت تولیدات برمی‌گردد. کارمندان به سختی از حوادث ناشی از خرابی ماشین‌ها و تجهیزاتی که با آن کار می‌کردند، محافظت می‌شدند و همین امر نیز باعث افزایش آمار مرگ و میر کارکنان شد.

با توجه به آماری که روز به روز در حال افزایش بود، در نهایت کارگران خواستار ایمنی بهتر شدند و دولت را مجبور به اقدام کردند. اما در ابتدا در برابر آن‌ها دست مخالفت برداشته شد و سپس بعد از گذشت مدتی، دولت‌ها با وضع قوانینی که کارفرمایان را ملزم به تضمین سلامت و ایمنی محل کار، پرداخت بیمه پزشکی و سایر غرامت برای صدمات، مرگ و بیماری‌های ناشی از فعالیت‌های کاری می‌کند، پاسخ دادند.

چرا به HSE نیاز داریم؟

بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار (International Labour Organization)، مشخص شده است که سالانه بیش از 2.3 میلیون کارگر به دلیل حوادث شغلی یا بیماری‌های ناشی از کار، جان خود را از دست می‌دهند. سازمان بین المللی کار تخمین می‌زند که هزینه سالانه اقتصاد جهانی به تنهایی ناشی از حوادث و بیماری‌های شغلی 3 تریلیون دلار است. بنابراین پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار باید یک اولویت حیاتی برای همه افراد در محل کار باشد. ارائه آموزش یا اطلاعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست به موارد زیر کمک می‌کند:

 • اطمینان حاصل کنید که کارگران تحت تاثیر کاری که انجام می‌دهند، از لحاظ فیزیکی و یا شیمیایی آسیب نمی‌بینند.
 • یک فرهنگ سلامت و ایمنی مثبت را اجرا کنید که سلامت، ایمنی و تندرستی را بهبود ببخشد.
 • سلامت و ایمنی محل کار را به روشی مدیریت کنید که حتی کارکنان نیز برای حفظ آن کوشا باشند.
 • از طریق فناوری‌های پیشرفته و توسعه حرفه‌ای، رفاه را تامین کنید.

ابزارهایی که امنیت کارکنان را تامین می‌کنند؟

ابزارهایی وجود دارد که از کارکنان در برابر اجسام تیز، جسم‌های سفت و سخت، مواد شیمیایی، برق و الکتریسیته، سقوط و دیگر موارد محافظت می‌کند. در ادامه این ابزارها را به شما معرفی می‌کنیم.

 • کلاه ایمنی
 • عینک و نقاب‌های حفاظتی
 • کفش و پوتین حفاظتی
 • دستکش
 • ماسک حفاظتی
 • کمربند و هارنس
 • لباس‌های ایمنی
 • ایرماف و ایربلاک‌ها

سخن پایانی

در این مطلب با شما کاربران گرامی همراه بودیم و سعی کردیم در مورد ایمنی کارگاه های ساختمانی صحبت کرده و  مفهوم کلی محیط، امنیت و سلامت را بگوییم. همانطور که متوجه شدید، مفهوم کلی سلامت، امنیت و محیط زیست به این معنی است که هم امنیت کارکنان تامین شود و هم امنیت و رفاه کسانی که اطراف محل عملیاتی زندگی می‌کنند، حفظ شده باشد. از مواردی که می‌تواند امنیت را به خطر بیندازد، می‌توان به قدیمی بودن تجهیزات، انتشارات هوای آلوده، تخلیه فاضلاب در محل نامناسب و دفع زباله در محل نادرست، اشاره کرد. معمولا ساختمان‌هایی که این موارد را رعایت نمی‌کنند، از ادامه ساخت آن‌ها جلوگیری به عمل آمده و جریمه می‌شوند تا موارد ذکر شده تامین شود.

دکمه بازگشت به بالا