استان ها

معدوم سازی بیش از پنج تن لاشه دام و فرآورده‌های خام دامی در کرمانشاه 

حسین حیدری در گفتگو با خبرنگار باراناخبر کرمانشاه، اظهار کرد: از ابتدای امسال تا نیمه شهریور ماه در سه کشتارگاه صنعتی و ١٠ کشتارگاه سنتی استان کرمانشاه پنج الی هفت هزار رأس دام سبک شامل بز و گوسفند کشتار شد.

وی افزود: حدود ١٣ هزار و ٨٠٠ رأس دام سنگین که شامل گاو و گوساله است هم در این کشتارگاه‌ها کشتار شدند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: در بازدیدهایی که از این کشتارگاه‌ها در بخش‌های دولتی و خصوصی انجام شد حدود پنج و نیم تن (پنج هزار و ۵٠٠ کیلو) لاشه دام، امعاء و احشاء و فرآورده‌های خام دامی خوراکی بعد از عبور از فیلتر بهداشتی معدوم شدند.

وی با اشاره به بازدیدهایی که در سطح فرآورده‌های خام دامی انجام شد، بیان کرد: حدود ٩٣ تن ضبطی از ابتدای سال از مراکز عرضه داشتیم.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه تأکید کرد: از ابتدای امسال تا کنون هفت میلیون و ۵١٩ هزار قطعه مرغ در کشتارگاه‌ها (هفت کشتارگاه) کشتار شده و حدود ١٠٠ تن مرغ و فرآورده‌های گوشتی که مرغ داشته در این کشتارگاه‌ها ضبط و معدوم شدند.

۴۶

دکمه بازگشت به بالا