عمومی

دو راهکار فوری برای کاهش رنج فوت مهسا امینی

پس از درگذشت تاسف بار مهسا امین و چندین حادثه و اتفاق دیگر در چند سال اخیر که اعتماد عمومی و بدبینی ذهنی جامعه را پایین آورده است، شاید ضرورت یافتن راه های برون رفت از چنین فضاهایی برای جامعه بیش از پیش ضروری باشد. امروز بیش از هر زمان دیگری.

نیاز به یافتن راه حل های مختلف بسیار حائز اهمیت است زیرا توانایی سیستم را در اصلاح فرآیندهای نادرست خود نشان می دهد و اعضای جامعه را امیدوار می کند که این سیستم توانایی حل مشکلات مهم را در درون خود دارد و این امر برای افزایش حسن نیت مهم است. مشروعیت به پایان می رسد

از سوی دیگر، گذاشتن افکار عمومی در دامان جهل و عدم شفافیت، علاوه بر ایجاد ذهنیت منفی برای مردم، می‌تواند شکاف اجتماعی و عمیق‌تر شدن آن را به سمت بی‌اعتمادی و ناامیدی منتهی کند و باید دو راه‌حل بی‌درنگ بیندیشند. پرستش شده توسط:

1- شفاف سازی فوری

در حوادث و اتفاقات روزمره، با توجه به گستردگی دنیای ارتباطات و گسترش سریع شبکه های اجتماعی، تسریع در انتشار اخبار دقیق و بی طرفانه اما مبتنی بر واقعیت می تواند از درد و باور بهتر مردم بکاهد، زیرا در حوادثی مانند مرگ مهسا امینی با توجه به حساسیت موضوع، مهندسی افکار عمومی در دست کسانی است که می توانند با انتشار اخبار متراکم به سرعت توجه را به خود جلب کنند و اطلاع رسانی را فوری کنند. در عین حال، هر نوع تاخیر و به تعویق انداختن امور روشنگرانه برای رویدادهای روزمره می تواند شبهاتی را ایجاد کند که در نهایت منجر به کاهش اعتماد عمومی می شود.

۲- تشکیل سریع کمیسیون حقیقت یاب

در حوادث مهم و بسیار حساس جوامع امروزی راهکاری موثر به نام تشکیل کمیسیون حقیقت یاب رواج یافته است به گونه ای که در بسیاری از رویدادهای ملی و حتی بین المللی این راهکار توانسته به نتایج بسیار امیدوارکننده و قطعی دست یابد. ، در مواردی شکست خورده است، اما با بهره مندی از تجربه کمیسیون حقیقت یابی در موضوعات مهم سیاسی-امنیتی و حتی اجتماعی، توانسته ابهامات را به وضوح و وضعیت مبهم را به فضایی معتبر تبدیل کند. مسئله اصلی این است که مهم‌ترین موضوع از تشکیل «کمیته حقیقت‌یابی»، مشارکت احزاب و گروه‌های مدنی حامی و انتقادکننده از عملکرد گشت ارشاد است که از استقلال و مقبولیت عمومی برخوردارند. به عبارت دیگر، با ایجاد نهادی جدید به منظور افزایش اعتماد، نظم جدیدی با هدف حصول اطمینان از نتایج مردم در رسیدگی به حوادث حاصل شود. یعنی کشور با توسل به چنین سازوکاری می تواند دوباره شعله امید را در مردم روشن کند.

حرف آخر این است که با گذشت زمان ممکن است جامعه چندین بار این اتفاقات ناگوار را تجربه کند، اما روشنفکران جامعه باید به دنبال راه هایی برای پناه دادن و آرامش جامعه برای این گرایشات پرهزینه باشند، زیرا در این گونه حوادث، ثبات و تحمل جامعه است. می تواند ضعیف باشد

دکمه بازگشت به بالا