عمومی

ترجمه کتاب «رونین برگمن» و تلاش متفاوت عباس سلیمی نمین

نوع روایت مبانی فکری انقلاب در کتاب «نیم قرن تا شکست» تصویری از مبانی شهادت و واقعه عاشورا را ارائه می دهد که روایتی خشن از این سوگواری ارائه می کند و در این راستا به دنبال ایجاد فضایی در مقابل مفهوم شهادت و عاشورا است تا مبانی فکری انقلاب را زیر سوال ببرد.

همچنین در خصوص این ادعا که امام راحلی (ره) به مجاهدین خلق (منافقین) وعده تفکیک قوا را داده است، باید توجه داشت که خود آنها (منافقین) نیز ادعای چنین وعده ای در دیدار با امام راحل را ندارند. نجف. چگونه چنین ادعایی دارید؟ روابط اقتصادی شاه با اسرائیل از جمله دلایلی بود که آنها از تغییر رژیم پهلوی عصبانی شدند. آنها روابط اقتصادی گسترده ای با رژیم پهلوی داشتند و بعد اصلی آن معاملات تسلیحاتی بود که بازاری برای اسرائیل بود.

رونین برگمان در این کتاب سعی دارد با بیان اینکه اگر رژیم پهلوی زنده می ماند، این اتفاق می افتاد و می شد، نشان دهد. ایده اصلی این تصویر بر اساس همین قراردادهای تسلیحاتی است و اینکه در آن قرارداد چه اقلامی به رژیم پهلوی تحویل داده می شود.

این کتاب رویکرد اسرائیل به رژیم پهلوی را بازگو می کند. در این کتاب مشاهده می شود که روابط اسرائیل با رژیم پهلوی در سه بعد تعریف شده است که اولی رابطه تجارت تسلیحات و بخش دوم ایجاد یک نسل وحدت برای اسرائیل در منطقه بود که این امر. رژیم پهلوی را نیز در بر می گرفت. این رژیم در آن زمان مخالف بود. بعد سوم این رابطه، ارتباط اطلاعاتی کشور با آمریکا در منطقه و در همکاری با رژیم پهلوی است که هر سه حکایت از موقعیت هایی دارد که رژیم پهلوی به نفع اسرائیل ایجاد کرده است.

آنچه در این کتاب ارائه شده است ترجمه ای از کتاب اصلی و نقدی مفصل است که کمک می کند به خوبی به ادعاها و روایت های گیج کننده و نادرست نویسنده کتاب اصلی به صورت مقایسه ای پاسخ داده شود که می تواند راه جدیدی باشد. کتاب در نظر بدهید.

*سخنرانی در مراسم رونمایی از کتاب «نیم قرن تا شکست» نوشته عباس سلیمی نمین.

دکمه بازگشت به بالا