عمومی

تحریم‌های یک طرفه سایبری، راهکار جدید اتحادیه اروپا

ادامه این روند موضوع هرج و مرج سایبری را دوباره مطرح کرده است. آنارشی سایبری به طور کلی این ایده را نشان می دهد که تنظیم اینترنت یک هدف غیرممکن است.

علاوه بر این، در غیاب چنین چارچوب توافقی، نقش اقدام ملی برای مبارزه با حملات و حملات سایبری افزایش یافته است. به عبارت دیگر، با توجه به افزایش حملات سایبری، کشورهای مختلف سعی کرده اند با استفاده از ابتکارات و ابزارهای مختلف، از گستردگی و اثربخشی حملات سایبری بکاهند. در این میان یکی از ابتکاراتی که بازیگران مختلف در سال های اخیر به کار گرفته اند، تحریم های سایبری است. تحریم‌های سایبری به اقدامات سنتی (مانند ممنوعیت سفر، مسدود کردن دارایی‌ها و غیره) اشاره دارد که در پاسخ به فعالیت‌های مضر فضای سایبری استفاده می‌شود.

اعمال تحریم های سایبری مشابه تحریم های معمولی است. مبادله و روابط تجاری با افراد و نهادهایی که مسئول حملات سایبری یا فعالیت های مخرب هستند ممنوع است. البته اجرای تحریم‌های سایبری شامل فرآیند زمان‌بندی نیز می‌شود که در آن تنظیم‌کننده‌های تحریم به دنبال تعیین مسئولیت حمله هستند. فرآیند برنامه ریزی حملات سایبری نیز پیچیده است. به عبارت دیگر، از آنجایی که آنها با مسائل مربوط به حریم خصوصی، ناشناس بودن و امکان شناسایی هویت های مرتبط با جرایم سایبری مبارزه می کنند، به مقادیر زیادی شواهد فنی مانند ابهام، آدرس های IP نیاز دارند. و سایر داده ها را بررسی کنید. از طرفی در تحریم های سایبری استفاده از فناوری مطرح می شود که در قالب تحریم های سایبری پیشرفته ارائه می شود. تحریم های سایبری پیشرفته به استفاده از تکنیک های سایبری برای حمایت از دستورالعمل های دولت در مورد تحریم های اقتصادی اشاره دارد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از جمله واحدهای سیاست گذاری هستند که در این زمینه گام های بلندی برداشته اند.

از یک سو افزایش تهدیدات و حملات سایبری و همچنین فقدان ساختارها یا حاکمیت جهانی برای مقابله با این تهدیدات و آسیب های ناشی از آن، اتحادیه اروپا را علاوه بر آمریکا، به دنبال آن کرده است. اقدامات و ابتکارات، اعمال تحریم های سایبری، برای مقابله با این تهدیدات، در مورد ایالات متحده، این تحریم ها عمدتاً از طریق برنامه تحریم فضای سایبری و در مورد اتحادیه اروپا از طریق جعبه ابزار دیپلماسی سایبری است.

البته باید توجه داشت که بین دو رژیم تحریمی از نظر شدت، ضعف و اثربخشی تفاوت وجود دارد. برای مثال، در حالی که چارچوب تحریم‌های سایبری ایالات متحده پیشرفته‌تر است و تحت تأثیر تصمیم‌های پراکنده قرار نمی‌گیرد، تصمیم‌های تحریمی اتحادیه اروپا همچنان به اتفاق آرا بین اعضای اتحادیه اروپا بستگی دارد. همچنین این بحث وجود دارد که چارچوب فعلی تحریم‌های سایبری اتحادیه اروپا برای بررسی کامل قضایی بسیار ضعیف است. به عنوان مثال، لغو احتمالی اقدامات محدودکننده به دلیل “مراحل قانونی” خطرات قابل توجهی برای اعتبار اتحادیه اروپا ایجاد می کند و می تواند اعتبار، مشروعیت و اثربخشی انتخاب سیاست خارجی اتحادیه اروپا را تضعیف کند. بنابراین مهم است که اتحادیه اروپا بین اهداف سیاست خارجی و امنیت سایبری و نیاز به محافظت از افراد در برابر انتصابات خودسرانه تعادل ایجاد کند.

دکمه بازگشت به بالا