اقتصادی

ارایه زمین معوض به جای سرخه حصار

پس از مخالفت مالکان شهر زیتون سرخه حصار با پاکسازی اراضی خود در منطقه وسفجان پردیس، اخیرا جلسه ای بین نمایندگان و مسئولان وزارت راه و شهرسازی در این خصوص برگزار شد که آپارتمان ها واگذار شد.

به گزارش باراناخبر، تکلیف شهرستان زیتون واقع در اراضی زیست محیطی سرخه حصار با گذشت 38 سال هنوز مشخص نشده و 4217 مالک زمین در این شهرستان حدود چهار دهه است که بلاتکلیف هستند. البته افراد زیادی در این منطقه شروع به ساخت و ساز کرده اند اما محیط زیست اجازه صدور مجوز جدید را نمی دهد.

تاریخچه شهر زیتون واقع در شمال شرق تهران به سال 1362 برمی گردد که وزارت جهاد سازندگی سابق با 4217 کارمند در قالب 33 تعاونی، بخشی از اراضی منطقه سرخه حصار را معرفی کرد. در آن زمان در اختیار این وزارتخانه بود. رسما واگذار شد. در طول این سال ها، 170 خانواده شروع به ساخت و ساز در منطقه کردند. اما با توجه به قرار گرفتن اراضی این منطقه در منطقه زیست محیطی سرخه حصار، محیط زیست با صدور مجوز برای دیگران مخالفت کرد و هیچ گونه خدمات شهری و انشعابی به ساکنان این منطقه ارائه نشد.

در سال 1399 پس از پیگرد و اعتراض مستمر مالکان، بنا به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی، مقرر شد اراضی منطقه واصفجان در 20 کیلومتری شمال پردیس به مالکان زیتون مبادله شود. شهرستان سرخه. اما مالکان باغ های زیتون که با اضافه شدن وراث تعدادشان چند برابر شده است، با مقایسه ارزش زمین های خود با شهر تهران، می گویند حاضر نیستند زمین های خود را با وصیفجان پردیس پاکسازی کنند.

پیشنهاد زمین در مقابل سرخه حصار

آخرین نظارت ها نشان می دهد که اراضی تعاونی مسکن منطقه سرخه حصار در مرحله ارزیابی توسط سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد و کمیسیون عمران شورای اسلامی بر وضعیت اراضی مذکور نظارت کرده و مشکلات آنها را حل خواهد کرد. صاحبان . .

این خبر را محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و گفت: در جلسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی و تعیین تکلیف این اراضی تشکیل شد. وزارت راه و شهرسازی ساخت و ساز در این اراضی، زمین جایگزین به نسبت ارزش هر ملک و زمین به درخواست مالکان در تهران واگذار می شود.

وی افزود: کار ارزیابی اراضی تعاونی های مسکن در منطقه سرخه حصار به سازمان ملی زمین و مسکن زیر نظر وزارت راه و شهرسازی محول شده است و این سازمان باید فرمولی برای ارزیابی اراضی تعریف کند. و فراتر. وزارت راه به مالکان زمین بدهد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا