اقتصادی

احداث ۲۷۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک در کشور

بر اساس این گزارش شفاف، تولید در مقیاس کوچک یا تولید پراکنده، تامین برق با استفاده از ژنراتورهای تا ظرفیت 25 مگاوات است که قابلیت نصب در محل های مصرف و یا اتصال به شبکه توزیع با قابلیت کارکرد مستمر را دارد. برای تامین برق با توجه به خصوصیات محیطی آنها امکان استفاده از آنها در مراکز مختلف وجود دارد.

بر اساس این تعریف، مجموعه تجهیزات یا تأسیسات تولید برق که از نظر فنی امکان اتصال به شبکه توزیع محلی را داشته باشد و ظرفیت تولید عملی آنها در نقطه اتصال به شبکه توزیع از 25 مگاوات تجاوز نکند، کوچک نامیده می شوند. مولدهای مقیاس

کاهش آلودگی بیش از حد استاندارد نسبت به نیروگاه های بزرگ، نیروگاه هایی با راندمان بالاتر از میانگین راندمان نیروگاه های شبکه و نزدیک بودن به محل مصرف، علاوه بر تامین برق، یکی از مزایای نیروگاه های کوچک است. مقیاس نیروگاه ها که استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی را در کشور افزایش می دهد

بر اساس اعلام شرکت توانیر، پس از ابلاغ دستورالعمل توسعه ژنراتورهای کوچک در سال 1386، توسعه ژنراتورهای کوچک و در حال حاضر 275 نیروگاه در دستور کار وزارت نیرو و شرکت توانیر قرار گرفته است. در کشور به بهره برداری رسیده اند.

سال گذشته انرژی تولید شده توسط نیروگاه های کوچک بیش از 2 درصد برق کشور را تامین کرد و کمک خوبی برای غلبه بر پیک تابستان و شرایط سخت زمستانی در سال 1400 بود، اما با استفاده از ظرفیت جدید 76 مگاواتی از سال گذشته تاکنون. اوج در ابتدای سال جاری تولید ناهمزمان نیروگاه های کوچک مقیاس به بیش از 1200 مگاوات در تابستان رسید.

بر این اساس، توسعه مولدهای حرارتی مقیاس کوچک با توجیه فنی و اقتصادی با سازوکارهای حمایتی این تجارت با خرید تضمینی و امکان ترانزیت برق تولیدی از طریق قراردادهای دوجانبه این نیروگاه ها با صنایع توانیر دنبال می شود. این شرکت که در حال حاضر قرارداد خرید تضمینی 800 مگاوات با نیروگاه ها دارد، در مرحله ساخت و ساز است.

علاوه بر قانون برنامه ششم توسعه و در راستای توسعه هدفمند این ژنراتورها، اعلام عمومی نقاط اولویت به همراه ظرفیت مورد نظر در مناطق مختلف کشور با ظرفیت کل 2700 مگاوات در کشور است. . و مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این نقاط توسط شرکت های برق و توزیع برق منطقه ای در حال توسعه است.

همچنین شرکت های برق مایل به همکاری و حمایت از احداث نیروگاه های خودکفا به ویژه توسط صنایع هستند تا با افزایش ظرفیت های تولید در نقاط مصرف، از مزایای این گونه ژنراتورها بیش از پیش استفاده شود.

این گزارش نشان می دهد که دولت سیزدهم در شرایط اختلافی حدود 20 هزار مگاوات کار خود را آغاز کرد که وزارت نیرو با تدوین و تشریح برنامه 100 اقدامی توانست ظرفیت های فراموش شده صنعت برق را به زمین بزند. . و بر این اساس پروژه های برق اعم از تولید در مقیاس کوچک یا تولید پراکنده تسریع شد.

دکمه بازگشت به بالا