عمومی

یادی از «برت فراگنر و فان اس»؛ ایرانشناس آلمانی

او همچنین زبان و ادبیات فارسی و اسلام شناسی خوانده و آثار خوبی در این زمینه ها منتشر کرده است. با درگذشت این شخصیت برجسته اتریشی و دکتر ون اس اس، یکی دیگر از محققین برجسته آلمانی تبار، در هفته های اخیر، سرزمین های آلمانی زبان دو استادکار را از دست داده اند و این خسارات کم نیست.

مرحوم فن اس در رشته اسلام شناسی نیز کاندیدای پیشتاز بود که به دلیل تعلیق مراسم انتخاب وی انجام نشد. وی مقدمه مفصلی بر کتاب بیست گفتار به قلم مهدی محقق چهره ماندگار ادبیات و الا حیات بسیار عالمانه نوشته است و بورگل و هلموت ریتر سهم بسزایی در فرهنگ اندیشه عرفانی اسلامی داشته اند.

کتاب دریا اثر جان ریتر که همزمان با کنگره جهانی عطار نیشابوری و با ترجمه دکتر دکتر منتشر شد. زریاب خویی و دکتر. آنلاین آفاق بایبردی یکی از این خدمات است. سخنرانی جذاب و شنیدنی مرحوم فراگنر در چهارمین همایش فیگورهای پایدار و برخی از گفتگوهای تصویری و مکتوب وی و اندیشه های برخی از مشاهیر کشور در تبیین آثار و احوال این محقق آلمانی را می توانید در شکل یک کار جامع

فراگنر مانند هموطنانش شخصیتی منظم، دقیق، پیگیر و معتبر بود که با تأسیس رشته ایران شناسی در دانشگاه برلین، با تألیف پنج رشته، به اشاعه، شناسایی و تعمیق زبان، ادبیات و فرهنگ اسلامی فارسی پرداخت. کتاب و نگارش 60 مقاله و ده ها بررسی تحلیلی. خدا رحمت کند.

به یاد

دکمه بازگشت به بالا