برنامه کنترل و کاهش طلاق اصلاح می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به فصل «زن، خانواده و جمعیت» لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران سازمان اجتماعی وزارت کشور را به اصلاح و تکمیل «برنامه کنترل و کاهش طلاق» مکلف کردند.

به گزارش باراناخبر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم امروز شنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند ت ماده ۸۰ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ت- در راستای اجرای بند (۱۳) سیاست های کلی خانواده و سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با هدف تحکیم نهاد خانواده و کنترل و کاهش طلاق:

۱- سازمان اجتماعی وزارت کشور مکلف است «برنامه کنترل و کاهش طلاق» را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید:

۱-۱- اولویت بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق ازابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن و

۱-۲- برنامه ریزی در خصوص قبل، حین و پس از طلاق اصلاح و تکمیل نماید.

۲- سازمان اجتماعی وزارت کشور مکلف است با محوریت کاهش پنج درصد(۵%) شاخص طلاق متأهلین و از محل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سنواتی خود، سامانه ای را به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه ها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای طلاق و هم چنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور (مبتنی بر داده های قوه قضاییه) مبتنی بر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال اول اجرای برنامه راه اندازی نماید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا