اجتماعی

اظهار نظر اولیه مدیرکل پزشکی قانونی: هیچگونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت مهسا امینی نیست

به گزارش باراناخبر از مرکز رسانه های قضایی، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران به تشریح نظر اولیه این سازمان در خصوص رسیدگی به پرونده مهسا امینی پرداخت.

در این کامنت تنها به اطلاعات پزشکی مرحوم امینی و معاینه فیزیکی جسد اشاره شده است، ضمن اینکه مشخص شدن علت فوت متوفی زمان بر است که پس از نتیجه آنالیز نمونه های گرفته شده و آنها می باشد. ترکیب با نتایج معاینه، ضمن اینکه کالبد شکافی جسد و اطلاعات پزشکی در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به مرجع قضایی ارائه خواهد شد.

مهدی فروزش از روند رسیدگی به پرونده مهسا امین در سازمان پزشکی قانونی و اینکه چرا جسد متوفی در مدت کوتاهی به اعضای خانواده تحویل داده شد و جسد چند روزی برای معاینات در پزشکی قانونی نگهداری نشد، گفت. وی گفت: بر اساس دستورالعمل ها و نکات تعریف شده در سازمان پزشکی قانونی کشور، در روند رسیدگی و رسیدگی به پرونده های ارجاعی به این سازمان و همچنین با توجه به اینکه هویت بدن شناخته شده بود

وی افزود: روند رسیدگی به پرونده اجساد با هویت مشخص به طور طبیعی بسیار کوتاهتر از اجسادی است که هویت آنها مشخص نیست.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران بیان کرد: با توجه به اینکه هویت متوفی مهسا امینی مشخص بود؛ این پرونده در کمترین زمان ممکن رسیدگی شد.

فروزش افزود: با توجه به اینکه هرگونه اظهارنظر در سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص پرونده های ارجاع شده به این سازمان مستلزم مستندات دقیق و مستدل است، در این مورد خاص تا کنون مستندات پزشکی قابل استناد تنها یک مورد بستری در بیمارستان وی فوت کرده است. 1385 در سن 8 سالگی و این مورد مربوط به جراحی مغز در یکی از بیمارستان های تهران است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در خصوص شبهات مطرح شده در مورد پرونده مهسا امین گفت: با توجه به اینکه در فضای مجازی اطلاعات نادرست و غیرعلمی مبنی بر خونریزی از گوش، شکستگی قاعده جمجمه و آسیب به قسمت داخلی وجود دارد. . اعضای بدن متوفی وارد عمل شده بود، باید اعلام کنیم که در معاینه فیزیکی و کالبد شکافی هیچگونه آثاری از آسیب به سر و صورت، کبودی اطراف چشم و شکستگی در قاعده جمجمه مشاهده نشد.

فروش اظهار داشت: در کالبد شکمی تنه و شکم هیچ گونه علائمی از خونریزی، فشردگی و پارگی در اندام های داخلی بدن مشاهده نشد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در پایان تاکید کرد: آنچه نیاز به زمان دارد، تعیین علت فوت متوفی است که پس از مشخص شدن نتایج آنالیز نمونه های گرفته شده و تلفیق آنها با نتایج معاینه و کالبد شکافی جسد و مدارک پزشکی در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به مرجع قضایی ارائه خواهد شد.

4747

دکمه بازگشت به بالا