فرهنگ و هنر

«اسلام و حقوق کودک»؛ کتابی برای فهم جایگاه کودک در دین خاتم

باراناخبر/ قم کتاب اسلام و حقوق کودک توسط آیت الله دکتر احمد بهشتی در 270 صفحه و ده بخش توسط انتشارات باغ کتاب منتشر شده است.

امام سجاد علیه السلام : اما حق فرزندت این است که بدانی او جزئی از توست و در خیر و شر او در دنیا به تو بستگی دارد و تربیت و سیره و خداشناسی او بر عهده توست و باید مطیع خدا باشد. فرمان دهید، به آنچه شما و او را آزار می دهد کمک کنید. او را به نیکی پاداش خواهی داد و با بدی مجازاتش می کنی. رفتار شما با او باید مانند رفتار کسی باشد که در این آتش آرایش به حسنات او ایمان داشته باشد و از حسن نیت نسبت به وظایف و مسئولیت ها در پیشگاه خداوند منتفی باشد.

در حالی که سازمان ملل متحد در اعلامیه های حقوق بشر تاکید کرده است که همه افراد صرف نظر از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگر، منشاء اجتماعی یا ملی، ثروت یا سایر خصوصیات، مشمول حقوق و آزادی هستند. در اعلامیه جهانی حقوق بشر توصیه شده است، زیرا کودک قبل و بعد از تولد به دلیل عدم رشد جسمی و ذهنی نیاز به مراقبت و توجه ویژه دارد که شامل حمایت قانونی می شود… بنابراین مجمع مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسماً اعلام می کند که اعلام. حقوق کودک تا دوران کودکی دوران خوشبختی و برخورداری از حقوق و آزادی هایی باشد که به خاطر خود و جامعه اش به دنبال خواهد داشت.

اینها بخشی از کتاب اسلام و حقوق کودک نوشته آیت الله دکتر. احمد بهشتی که در 270 صفحه و ده ستون توسط بوستان کتاب منتشر شده است.

این کتاب با استناد به آیات و روایات دیدگاه اسلام را در مورد حقوق کودک معرفی می کند و آن را با اعلامیه جهانی حقوق کودک مقایسه می کند، بررسی کنید.

نویسنده در مقدمه کتاب آورده است: در این کتاب سعی شده است بین محتوای اعلامیه حقوق کودک و موضوعات دلنشین اسلام مقایسه ای صورت گیرد تا نشان داده شود که هر چقدر هم که افراد پیشرفت کنند. از مسائل حقوقی و تربیتی، اسلام معنایی ندارد، زیرا سخنی جز وحی الهی و سخنان پیشوایان معصوم نیست.

نویسنده در قسمت اول کتاب با عنوان رفع تبعیض به حقوق کودکان در زمینه آموزش به ویژه کودکان دارای ناتوانی های یادگیری پرداخته و تاکید می کند که هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق کودک حاکمیت قانون را تعدیل می کند، تمام اعمالی را که فقط منشأ احساسات و گاه دیوانه کننده است محکوم می کند، قرآن را به عنوان اولین منبع تعالیم اسلامی، منبع برنامه هایی برای تعدیل احساسات و شکستن موانع می پذیرد. که مانع عدالت می شود و ادامه می دهد، قرآن کریم به هیچ وجه اجازه نمی دهد که انسان حق و عدالت را فدای خودخواهی، شهوترانی، بغض و شفقت کند و سپس برای اثبات آن آیاتی از قرآن و روایاتی از معصومین آورده است. .

بخش دوم کتاب با عنوان حمایت از کودک، اصل دوم اعلامیه جهانی حقوق کودک است که می گوید کودکان باید از حمایت های ویژه و امکانات و تجهیزات لازم برای تربیت بدنی و فکری، اخلاقی و اجتماعی برخوردار شوند. در محیطی سالم، طبیعی و آزاد و ارجمند باید توسط قانون یا مراجع ذیربط در اختیار ایشان قرار گیرد و در وضع قوانین برای این منظور منافع فرزندان و با پخش برنامه امامی اولویت داشته باشد. علی علیه السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید به این نکته توجه کنند که اسلام به ما یادآوری می کند.

بخش سوم کتاب به اصل سوم اعلامیه جهانی حقوق کودک یعنی حق داشتن نام و شهروندی می پردازد و دو اصطلاح «وطن اسلامی» و «وطن اصطلاحی» را در این معنا تعریف می کند. تابعیت مشکلات روانی مانند تحقیر و سرایت ایجاد می کند که نشان از اهمیت اسلام در مقوله انتخاب نام برای کودک دارد.

در بند چهارم، در اصل چهارم بیانیه آمده است که کودک باید از امنیت اجتماعی برخوردار باشد و در محیطی سالم رشد کند و برای این منظور، کودکان و مادران باید از مراقبت و حمایت ویژه – که شامل اهتمام لازم قبل و بعد از تولد است – برخوردار باشند. – سود. کودک باید بتواند از غذا، سرپناه، تفریح ​​و خدمات پزشکی کافی برخوردار باشد و در این راستا از امنیت کامل جسمی و جسمی کودک در خانواده به عنوان یک نهاد کوچک اجتماعی و در کشور و جهان به عنوان یک جامعه بزرگ برخوردار باشد. او با پخش روایات مختلف به جنگ اسلام با سنت دخترکشی و حمایت شوهر از همسرش در نقش مادر می پردازد.

قسمت پنجم کتاب به اصل پنجم اختصاص دارد که بیان می کند کودکی که از نظر جسمی، ذهنی یا اجتماعی ناتوان است باید متناسب با شرایط خاص خود مورد توجه، آموزش و مراقبت ویژه قرار گیرد و نویسنده تاکید دارد که برای کودکان دارای معلولیت جسمی یا روحی، دو راه دارند، یکی ادامه دادن، یکی راه شفقت و تامین نیازهایشان بدون توقع از آنها. راه دیگر این است که آنها را مجبور به انجام کارها و فعالیت ها به بهترین شکل مهارت و توانایی خود کنیم و در ازای تلاش و فداکاری خود مانند دیگران حقوق و دستمزد بگیریم و زندگی آبرومندانه ای به استثنای طبیعت و استقلال داشته باشیم. . برای خود تشکیل دهند. بدون شک راه دوم به نفع خود بچه ها و جامعه است.

بخش های ششم تا دهم این کتاب با ده اصل دیگر اعلامیه جهانی حقوق کودک منطبق است، از جمله: کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیت خود به محبت و درک نیاز دارد و باید تحت مراقبت باشد. و نظارت والدین برای رشد در امنیت اخلاقی و مادی، کودک باید حداقل در دبستان از آموزش رایگان و اجباری برخوردار باشد. کودک باید از آموزش هایی بهره مند شود که هدف آن ترویج و ارتقای فرهنگ کلی او باشد و آنقدر سازنده باشد که در شرایط مساوی استعداد، قضاوت فردی، درک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی خود را شکوفا کند و به فردی تبدیل شود که برای جامعه مفید باشد. در میان اولین کسانی که از حمایت و تسهیلات بهره مند می شوند، کودک باید از هر گونه بی توجهی، ظلم، ظلم و استثمار مصون بماند، کودک باید از هر عمل و رفتاری که موجب ترویج تبعیض نژادی، مذهبی و غیره می شود مصون بماند. همراه بودن با آیات و روایات حتی برخی اشعار را توضیح می دهد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا