سوکت سنسور کیلومتر پیکان

  • اقتصادی

    رنگ سیم سنسور کیلومتر پیکان

    وظیفه سنسور کیلومتر روآ وظیفه دارد که سرعت خودرو را در حالتهای مختلف اندازه بگیرد و به واحد کنترل الکترونیکی خودرو ارسال کند و ECU نیز بر اساس اطلاعات دریافتی از این سنسور مقدار پاشش سوخت را برای وضعیت های مختلف حرکت خودرو مانند : حرکت کردن به صورت دور آرام- شتاب گیری و توقف خودرو و … تنظیم نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از خرید بست کمربندی سری به وبلاگ بزنید. چگونگی عملكرد سنسور کیلومتر روآ: نحوه کار سنسور کیلومتر روآ همانند سنسور موقعیت میل سوپاپ از نوع القایی اثر هال بوده که  با چرخش چرخ دنده و یا محور سنسور کیلومتر اتومبیل میدان مغناطیسی تغییر کرده و سیگنال ها را به صورت موج مربعی به ECU ارسال میکند و   ECUپالسهايي كه دريافت ميكند سرعت خودرو را محاسبه مي کند . اصولا سنسور کیلومتر روآ در سرعت هاي بالاتر از 2 كيلومتر در ساعت در هر دورگردش ميل لنگ 8 پالس ارسال كرده و ECU ازاطلاعات آن براي بدست آوردن پارامتر هاي زير استفاده خواهد کرد: درك سرعت خودرو و نمايش آن فهميدن دنده درگيرشده در خودرو تصحيح دور آرام هنگامي كه خودرو درحال حركت است (وقتي خودرو در حال حركت است هواي ورودي خودرو از طريق دريچه گاز …

دکمه بازگشت به بالا