عمومیکسب و کار برتر ایرانی

برخی از اقدامات تعمیر و نگهداری پیشگیرانه برج خنک کننده

تعمیر و نگهداری برج خنک کننده به منظور اطمینان از عملکرد صحیح و ایمن آن انجام می شود. تعمیر و نگهداری برج خنک کننده شامل مراحل زیر است:

 • بازرسی اولیه: در این مرحله، برج خنک کننده از نظر وجود هرگونه آسیب یا خرابی بررسی می شود.
 • تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه: در این مرحله، اقداماتی برای جلوگیری از بروز خرابی در برج خنک کننده انجام می شود. این اقدامات شامل تعویض قطعات فرسوده، تنظیم عملکرد اجزای برج خنک کننده و شستشوی برج خنک کننده است.
 • تعمیرات اضطراری: در این مرحله، تعمیرات لازم برای رفع خرابی های برج خنک کننده انجام می شود.

تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه برج خنک کننده اهمیت زیادی دارد. انجام منظم تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه می تواند از بروز خرابی های جدی و هزینه بر در برج خنک کننده جلوگیری کند.

برخی از اقدامات تعمیر و نگهداری پیشگیرانه برج خنک کننده عبارتند از:

 • تعویض قطعات فرسوده: قطعات فرسوده برج خنک کننده باید به طور منظم تعویض شوند. قطعات فرسوده می توانند عملکرد برج خنک کننده را کاهش دهند و باعث بروز خرابی شوند.
 • تنظیم عملکرد اجزای برج خنک کننده: اجزای برج خنک کننده باید به طور منظم تنظیم شوند تا عملکرد صحیحی داشته باشند. تنظیم نامناسب اجزای برج خنک کننده می تواند باعث کاهش عملکرد برج خنک کننده و افزایش مصرف انرژی شود.
 • شستشوی برج خنک کننده: برج خنک کننده باید به طور منظم شسته شود تا از تجمع رسوب و آلودگی در آن جلوگیری شود. تجمع رسوب و آلودگی در برج خنک کننده می تواند باعث کاهش عملکرد برج خنک کننده و افزایش مصرف انرژی شود.

برخی از نشانه های خرابی برج خنک کننده عبارتند از:

 • کاهش راندمان خنک کنندگی: اگر برج خنک کننده نتواند آب را به اندازه کافی خنک کند، نشان دهنده خرابی آن است.
 • افزایش مصرف انرژی: اگر مصرف انرژی برج خنک کننده افزایش یابد، نشان دهنده خرابی آن است.
 • صدای غیرعادی: اگر از برج خنک کننده صدای غیرعادی شنیده شود، نشان دهنده خرابی آن است.
 • نشتی آب: اگر از برج خنک کننده آب نشت کند، نشان دهنده خرابی آن است.

در صورت مشاهده هر یک از این نشانه ها، باید اقدامات لازم برای تعمیر یا تعویض قطعات آسیب دیده انجام شود.

تولید کننده برج خنک کننده شرکتی است که برج های خنک کن را طراحی، تولید و نصب می کند. این شرکت ها می توانند انواع مختلفی از برج های خنک کن را تولید کنند، از جمله:

 • برج های خنک کن مدار باز: این نوع برج های خنک کن از تبخیر بخشی از آب گرم برای کاهش دمای آب باقیمانده استفاده می کنند.
 • برج های خنک کن مدار بسته: این نوع برج های خنک کن از یک سیال واسطه برای انتقال گرمای آب گرم به یک منبع سرد استفاده می کنند.
 • برج های خنک کن خشک: این نوع برج های خنک کن از روش های دیگری غیر از تبخیر برای کاهش دمای آب گرم استفاده می کنند.

تولیدکنندگان برج خنک کن می توانند انواع مختلفی از برج های خنک کن را با ظرفیت های مختلف تولید کنند. ظرفیت برج خنک کن نشان دهنده مقدار آبی است که می تواند در یک ساعت خنک شود. تولیدکنندگان برج خنک کن باید از استانداردهای ایمنی و کیفیت خاصی پیروی کنند. این استانداردها به اطمینان از ایمنی و عملکرد صحیح برج های خنک کن کمک می کنند.

دکمه بازگشت به بالا