عمومیکسب و کار برتر ایرانی

عوامل موثر در قیمت برج نوری 24 متری

قیمت برج نوری 24 متری، به عوامل مختلفی مانند:

 • جنس برج نوری: برج نوری های 24 متری، معمولا از جنس فولاد یا آلومینیوم ساخته می شوند. برج نوری های فولادی، قیمت بالاتری نسبت به برج نوری های آلومینیومی دارند.
 • نوع برج نوری: برج نوری های 24 متری، معمولا از نوع منوپل هستند. برج نوری های چند وجهی، قیمت بالاتری نسبت به برج نوری های منوپل دارند.
 • نوع پایه برج نوری: برج نوری های 24 متری، معمولا دارای پایه خود ایستا هستند. برج نوری های مهاری، قیمت بالاتری نسبت به برج نوری های خود ایستا دارند.
 • کیفیت مواد اولیه و ساخت: کیفیت مواد اولیه و ساخت، نیز بر قیمت برج نوری 24 متری تأثیر می گذارد. برج نوری های با کیفیت بالاتر، قیمت بالاتری دارند.

در حالت کلی، قیمت برج نوری 24 متری از جنس فولاد، بین 6 میلیون تا 12 میلیون تومان است. قیمت برج نوری 24 متری از جنس آلومینیوم، بین 5 میلیون و 500 هزار تا 11 میلیون تومان است.

قیمت برج روشنایی 30 متری، به عوامل مختلفی مانند:

 • جنس برج روشنایی: برج روشنایی های 30 متری، معمولا از جنس فولاد یا آلومینیوم ساخته می شوند. برج روشنایی های فولادی، قیمت بالاتری نسبت به برج روشنایی های آلومینیومی دارند.
 • نوع برج روشنایی: برج روشنایی های 30 متری، معمولا از نوع منوپل هستند. برج نوری های چند وجهی، قیمت بالاتری نسبت به برج نوری های منوپل دارند.
 • نوع پایه برج روشنایی: برج روشنایی های 30 متری، معمولا دارای پایه خود ایستا هستند. برج نوری های مهاری، قیمت بالاتری نسبت به برج نوری های خود ایستا دارند.
 • کیفیت مواد اولیه و ساخت: کیفیت مواد اولیه و ساخت، نیز بر قیمت برج روشنایی 30 متری تأثیر می گذارد. برج روشنایی های با کیفیت بالاتر، قیمت بالاتری دارند.

در حالت کلی، قیمت برج روشنایی 30 متری از جنس فولاد، بین 7 میلیون تا 15 میلیون تومان است. قیمت برج روشنایی 30 متری از جنس آلومینیوم، بین 6 میلیون و 500 هزار تا 14 میلیون تومان است.

شرکت تولیدی صنعتی پارس ترافیک، یکی دیگر از تولیدکنندگان برج های نوری در ایران است که از سال 1382 فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت، برج های نوری را در انواع مختلف، از جمله:

 • برج نوری منوپل
 • برج نوری چند وجهی
 • برج نوری خود ایستا
 • برج نوری مهاری

و با جنس های مختلف، از جمله:

 • فولاد
 • آلومینیوم

تولید می کند.

این شرکت، محصولات خود را با کیفیت بالا و قیمت مناسب تولید می کند و به سراسر کشور عرضه می کند.

شرکت تولیدی صنعتی روشنایی ایران

شرکت تولیدی صنعتی روشنایی ایران، یکی دیگر از تولیدکنندگان برج های نوری در ایران است که از سال 1384 فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت، برج های نوری را در انواع مختلف، از جمله:

 • برج نوری منوپل
 • برج نوری چند وجهی
 • برج نوری خود ایستا
 • برج نوری مهاری

و با جنس های مختلف، از جمله:

 • فولاد
 • آلومینیوم

تولید می کند.

این شرکت، محصولات خود را با کیفیت بالا و قیمت مناسب تولید می کند و به سراسر کشور عرضه می کند.

شرکت تولیدی صنعتی تابش نور

شرکت تولیدی صنعتی تابش نور، یکی دیگر از تولید کننده برج های نوری در ایران است که از سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت، برج های نوری را در انواع مختلف، از جمله:

 • برج نوری منوپل
 • برج نوری چند وجهی
 • برج نوری خود ایستا
 • برج نوری مهاری
دکمه بازگشت به بالا