عمومیکسب و کار برتر ایرانی

جواب سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

کلید سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

صبح روز جمعه ۸ اردیبهشت آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای استخدام معلم ابتدایی (ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی) برگزار شد. در این آزمون ۲۴ هزار و ۶۹۴ آموزگار ابتدایی، ۲۳۳۲ آموزگار استثنایی و ۹۹۲ نفر آموزگار ویژه مناطق عشایری و مرزی جذب می‌شوند. ۵۳۴ هزار و ۴۰۴ داوطلب در این آزمون استخدامی شرکت کردند که از این تعداد ۴۵۴ هزار و ۹۹۳ داوطلب زن و ۷۹ هزار و ۴۱۱ نفر مرد هستند.

با توجه به اینکه معمولاْ سوالات این آزمون به صورت رسمی انتشار نمی‌یابند، موارد که به صورت غیررسمی منتشر شده است، جمع آوری و منتشر خواهد شد.

سؤالات حیطه عمومی

ردیف مواد امتحانی تعداد سؤال از شماره تا شماره
۱ تاریخ و فرهنگ تمدن ۲۰ ۱ ۲۰
۲ تعلیم و تربیت اسلامی ۲۰ ۲۱ ۴۰
۳ معارف و اندیشه اسلامی و انقلابی ۲۰ ۴۱ ۶۰
۴ دانش سیاسی، اجتماعی و حقوقی ۲۰ ۶۱ ۸۰

سؤالات حیطه اختصاصی

ردیف مواد امتحانی تعداد سؤال از شماره تا شماره
۱ اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش ۱۵ ۸۱ ۹۵
۲ روش‌ها و فنون تدریس ۱۵ ۹۶ ۱۱۰
۳ روانشناسی تربیتی ۱۵ ۱۱۱ ۱۲۵
۴ سنجش و اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی ۱۵ ۱۲۶ ۱۴۰

سؤالات حیطه تخصصی

ردیف مواد امتحانی تعداد سؤال از شماره تا شماره
۱ یاددهی قرآن و هدیه‌های آسمانی ۱۵ ۱۴۱ ۱۵۵
۲ یاددهی علوم تجربی ۱۵ ۱۵۶ ۱۷۰
۳ یاددهی فارسی ۱۵ ۱۷۱ ۱۸۵
۴ یاددهی ریاضی ۱۵ ۱۸۶ ۲۰۰
۵ یاددهی مطالعات اجتماعی ۱۵ ۲۰۱ ۲۱۵

دفترچه کامل سؤالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۲ را ازسایت سرزمن استخدام دانلود کنید.

قسمتی از نمونه سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی با جواب (سوالات آزمونهای گذشته)

قسمتی از نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش با جواب (سوالات آزمونهای گذشته) در ادامه آمده است تا با مطالعه آنها، اطلاعات خود را برای شرکت رد این آزمون بالاتر ببرید.

۱) کدام مورد از ویژگی های روش مصاحبه به عنوان یکی از روش های گرد آوری اطلاعات است؟

۱- قدرت بالای تعمیم اطلاعات جمع آوری شده با این روش ✓

۲- زمانبر بودن و هزینه بالا

۳- عدم نیاز به افراد مجرب در اجرا

۴- آسان بودن تعبیر و تفسیر اطلاعات

۲) کدام مورد در دفاع از آزمون های تشریحی بیان شده است؟

۱- پاسخ های این نوع سوالات به سادگی با عینیت کامل قابل تصحیح هستند.

۲- می توانند در زمانی محدود تعداد زیادی هدف آموزشی را بسنجند.

۳- به خوبی از پس سنجش توانایی انتخاب پاسخ ها بر می آیند.

۴- استفاده از آنها عادت های مطالعه بهتری را در فراگیران تشویق می کند. ✓

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی با جواب

۳) …………………… یک فرآیند نظام دار برای جمع آوری تحلیل و تفسیر اطلاعات است.

۱- ارزشیابی ✓

۲- پژوهش

۳- مقیاس

۴- اندازه گیری

۴) در زمان تهیه فهرست وارسی کدام مورد باید در فهرست گنجانده شود؟

۱- رفتارها و ویژگی های مهم – غلط های متدلول ✓

۲- رفتارها و ویژگی های با جزئیات کامل – اطلاعات فردی

۳- ویژگی های عملکرد مورد بررسی – غلط های متداول

۴- ویژگی های عملکرد مورد بررسی – اطلاعات فردی

۵) کدام یک از اجرای تشکیل دهنده سوالهای چند گزینه ای نیست؟

۱- گزینه انحرافی

۲- تنه سوال

۳- فهرست پاسخ ها ✓

۴- گزینه کلید

۶) کدام مورد در خصوص قواعد تهیه سوال های چند گزینه ای صحیح است؟

۱- گزینه های انحرافی را طوری بنویسید که توجه آزمون شوندگان با اطلاع از موضوع سوال را به خود جلب کند.

۲- تا حد امکان از متجانس نموند همه گزینه های یک سوال خودداری کنید.

۳- طول گزینه درست را در سوالهای مختلف یکسان انتخاب کنید.

۴- مطالب اصلی سوال را به طور کامل در تنه سوال بنویسید. ✓

۷) کدام مورد از اهداف اصلی مرحله فرآوده ای در ارزشیابی آموزشی نیست؟

۱- تصمیم گیری درباره اثر بخشی کلی روش آموزشی و برنامه درسی

۲- تعیین میزان تحقق اهداف از پیش تعیین شده

۳- تحلیل نتایج غیر قابل پیشبینی

۴- تعیین میزان اثر بخشی بودن راهبردهای مورد استفاده ✓

۸) از نظر ثرندایک و هیگن تفاوت های آزمون استعداد و پیشرفت تحصیلی در چیست؟

۱- بازه زمانی مورد سنجش در آزمون ها

۲- نحوه محاسبه نتایج آزمون

۳- موارد استفاده نتایج آزمون ها ✓

۴- فنون اجرای آزمون ها

۹) کدام مورد را جزو روش خودسنجی برای ارزیابی عملکرد معلمان نمی توان طبقه بندی کرد؟

۱- گزارش شخصی

۲- مشاهده از کلاس درس ✓

۳- خوداندیشی

۴- مواد آموزش شخصی

۱۰) کدام مورد در خصوص استفاده از سوالات تشریحی برای اندازه گیری اهداف آموزش صحیح است؟

۱- نموه محدودی از درسی را اندازه می گیرند. ✓

۲- نمره گذاری این نوع سوالات دارای همسانی بالا است.

۳- امکان تقلب یا حدس زدن پاسخ در این سوالات بالا است.

۴- طراحی این نوع از سوالات فرایندی دشوار و هزینه بر است.

۱۱) در کدام یک از مقیاس های اندازه گیری زیر تمامی چهار عمل ریاضی مجاز است؟

۱- ترتیبی و فاصله ای

۲- نسبی ✓

۳- فاصله ای و نسبی

۴- ترتیبی، فاصله و نسبی

۱۲)- غیر رهنمودی بودن و هزینه زیاد از ویژگی های کدام نوع از ارزشیابی است؟

۱- ارزشیابی مبتنی بر هدف

۲- ارزشیابی طبعیت گرایانه و مبتنی بر مشارکت کننده گان ✓

۳- ارزشیابی تکوینی

۴- ارزشیابی تشخیصی

۱۳) کدام مورد باعث افزایش پایایی آزمون نمی شود؟

۱- اضافه کردن تعداد سوالات آزمون

۲- حذف منابع خطای تصادفی اندازه گیری

۳- حذف سوالات ناهمسان

۴- اجرای آزمون در یک نمونه همگن ✓

۱۴) کدام یک از موارد در طراحی سوالات چند گزینه ای مطرح نیست؟

۱- از گزینه هیچیک از موارد بالا استفاده نکنید.

۲- از سوال هایی که به هم پیوسته و مرتبط هستند بیشتر استفاده کنید. ✓

۳- از سوالات گمراه کننده استفاده نکنید.

۴- طول گزینه های درست را در سوال ها تغییر دهید.

۱۵) در کدام نوع از سنجش رفتاری فرد آزمون شونده در محیطی در معرض محرک های تشدید کننده رفتار آماج قرار می گیرد و رفتارش در آن محیط مورد مشاهده و سنجش قرار می گیرد.

۱- سنجش قیاس پذیر ✓

۲- سنجش موقعیتی

۳- سنجش نهان یابی

۴- سنجش شناختی – رفتاری

۱۶) از طریق ثبت کدام یک از ابعاد رفتار می توان تعیین کرد که چه زمانی طول می کشد تا شخص رفتار را آغاز کند؟

۱- فراوانی

۲- طول مدت

۳- شکل ظاهری

۴- دوره نهفتگی ✓

۱۷) کدام مورد در خصوص ارزشیابی وابسته به ملاک صحیح است؟

۱- نمرات حاصل از آن به صورت منحنی نرمال توزیح می شود.

۲- در سنجش هوش استعداد و شخصیت کاربرد بیشتری دارد.

۳- جایگاه یک آزمون در مقایسه با سایر افراد مشخص می شود.

۴- میزان پیشرفت افراد بر اساس هدف های آموزشی از پیش تعیین شده مشخص می شود. ✓

۱۸) فرض کدام از الگوهای ارزشابی ان است که از ترکیب نظرهای موافق و مخالف نتیجه درست تر و عادلانه تری درباره موضوع ارزشیابی به دست می آید؟

۱- مبتنی بر نظر مصرف کننده

۲- مبتنی بر نظر مشارکت کنندگان

۳- مبتنی بر اختلاف نظر متخصصان ✓

۴- مبتنی بر نظر متخصان

۱۹) بی نیاز ساختن معلمان از شرکت در کلاس ها و دوره های آموزشی امتیاز استفاده از کدام روش خودسنجی معلم است؟

۱- مواد آموزشی شخصی ✓

۲- فرم درجه بندی شخصی

۳- مشاهده آموزش همکاران

۴- گزارش شخصی

۲۰) از نظر هرندایک و هیگ تفاوت های آزمون استعداد و پیشرفت تحصیلی در چیست؟

۱- بازه زمانی مورد سنجش در آزمون ها

۲- نحوه محاسبه نتایچ آزمون

۳- موارد استفاده نتایج آزمون ها ✓

۴- فنون اجرای آزمون ها

دکمه بازگشت به بالا