اقتصادی

کاهش شرط سکونت پنج ساله برای برخی متقاضیان نهضت مسکن

با توجه به شرایط ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن، سابقه سکونت مهاجران کلانشهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می یابد. همچنین این سابقه برای کارکنان دولت که براساس تصمیم دستگاه مربوطه (به استثنای استان تهران) جابجا می شوند ملاک نخواهد بود.

به گزارش باراناخبر، وزارت راه و شهرسازی از امروز به مدت یک ماه متقاضیان نهضت ملی مسکن در صورت اشتباه در انتخاب شهر کشور خود یا سایر مشخصات و اطلاعات، فرصت دارند نسبت به اصلاح درخواست اقدام کنند. متقاضیان به آدرس saman.mrud.ir مراجعه نمایند. توجه داشته باشید که برای تغییر شهر نیازی به حذف درخواست و ثبت نام مجدد مانند دوره های قبل نیست، بلکه فقط باید ویرایش کنید. زیرا مهلت ثبت نام در 29 اسفند سال گذشته به پایان رسیده است.

متقاضیان قبل از تغییر شهر درخواست به «آگهی ثبت نام متقاضیان نهضت ملی مسکن» مورخ 20 دی ماه 1400 در سامانه مذکور توجه نمایند.

نکته ای که در ثبت نام های جدید به چشم می خورد این است که سابقه اقامت مهاجران کلانشهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش یافته است. این سابقه ملاک انتقال کارکنان دولت بر اساس تصمیم دستگاه مربوطه (به استثنای استان تهران) نخواهد بود.

در شهرهای جدید حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر جدید یا در شهر مادر الزامی است و یا در شهرهایی که به دلیل نداشتن زمین دولتی امکان انجام پروژه وجود ندارد و متقاضیان در سایر شهرهای همجوار از جمله شهرهای جدید

از نظر سابقه مالکیت، تغییراتی در ثبت های جدید ایجاد شده است. قبلاً این شرط بیش از 16 سال مالکیت بود که به پنج سال کاهش یافته است. بنابراین، برخی از متقاضیان برنامه اقدام ملی که در سال 1388 ثبت نام کرده و به دلیل سابقه مالکیت 16 ساله خود از این طرح حذف شده اند، ممکن است به دلیل ادغام برنامه اقدام ملی با نهضت ملی مسکن و تسهیل شرایط، از این فرصت بهره مند شوند. شرایط بازگشت به برنامه

همزمان با کل کشور، این احتمال وجود دارد که ساکنان استان تهران در انتخاب شهر دچار اشتباه شده باشند. بر اساس اطلاعات قبلی، ساکنان تهران که پنج سال است در پایتخت سکونت دارند، مجازند تنها شهرهای پرند، هشتگرد، ایوانکی، پاکدشت و رباط کریم را انتخاب کنند و در صورتی که شهر دیگری به جز این شهرها را انتخاب کرده باشند. می تواند آن را اصلاح کند.

واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرهایی مانند دماوند یا رودهن برای ساکنین این شهرها که پنج سال از عمر آنها می گذرد در نظر گرفته شده است. بنابراین شهروندان تهرانی از مراجعه به این شهرها خودداری کنند.

گواهی تحصیلی متقاضی قبل از شروع دوره دانشگاه، مدارک مربوط به محل تولد متقاضی (شناسنامه) یا والدین متقاضی، جواز کسب برای متقاضی یا والدین متقاضی، سابقه پرداخت بیمه برای متقاضی یا والدین متقاضی. ، گواهی اشتغال به کار از ادارات دولتی برای متقاضی اعم از والدین متقاضی، گواهی پرداخت مستمری و مستمری بگیران و یا والدین متقاضی مدارک سکونت متقاضی است که تصویر آن باید در سامانه بارگذاری شود اجاره به عنوان سکونت قابل قبول نیست. سابقه 5 ساله در شهرهای جدید، حداقل پنج سال اقامت در شهر جدید یا در زادگاه مورد نیاز است.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا