پرونده 20 متقاضی گواهینامه پژوهشگران مستقل تایید شد

پرونده 20 متقاضی گواهینامه پژوهشگران مستقل تایید شد

در اولین جلسه هیئت مرکزی بررسی صلاحیت پژوهشگران مستقل کشور صورت پذیرفت.

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، مطابق با آیین‌نامه ساماندهی پژوهشگران مستقل کشور، پرونده‌های متقاضیان دریافت گواهینامه پژوهشگران مستقل پس از بررسی و غربال در ستاد، جهت بررسی و تأیید به هیئت مرکزی بررسی صلاحیت ارسال می‌شود.

در این جلسه ابتدا اهداف و اقدامات انجام شده درخصوص ساماندهی پژوهشگران مستقل و ایجاد ستاد پژوهشگران مستقل برای اعضای حاضر در جلسه و به ویژه اعضای هیئت بررسی صلاحیت توسط صالحی، دبیرکل شورای عالی عتف، تشریح شد.

ظفری، رئیس ستاد پژوهشگران مستقل نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات و آمار پرونده‌های دریافتی و بررسی شده از پژوهشگران مستقل در ستاد را ارائه کرد.

همچنین در ادامه پرونده‌های متقاضیان واجد شرایط یک به یک مورد بررسی و در نهایت ۲۰ پرونده به تصویب اعضای هیئت مرکزی رسید.

گفتنی است؛ در انتهای جلسه نیز حکم اعضای هیئت ممیزه بررسی صلاحیت توسط صالحی دبیرکل شورای عالی عتف اعطا شد.

دکمه بازگشت به بالا