فرهنگ و هنر

ویدیو / مرمت در «برلیان»، اشتباهات گذشته پاک شدند

ویدیو / مرمت در «برلیان»، اشتباهات گذشته پاک شدند

عمر تالار برلیان در کاخ گلستان به اندازه‌ای هست که یک بار وقتی نامش «بلور» بود، به دستور ناصرالدین شاه قاجار تخریب و سپس «عمارت برلیان» جای آن ساخته شد. بنایی که بعدتر، یعنی بیش از ۱۰۰ سال قبل، یکی از مهمترین مکان‌های تاریخی سیاسی کشور محسوب شد؛ وقتی مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را در آن‌جا خواند. اتاقی که حالا بعد از دیدن افراد مختلف و اتفاقاتی که در طول سال‌های گذشته آن‌ها را تجربه کرده، مرمت شده و از ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ قرار است با نام «اتاق فرمان مشروطه» به روی مردم بازگشایی شود. این گزارش ویدیویی به بهانۀ بازگشایی عمارت با نام و کاربری جدید، دقایقی از مرمت آن را به تصویر کشیده است.

خبرنگار: سمیه ایمانیان، سمیه حسنلو / تصویربردار و تدوینگر: یزدان قربانی

عمر تالار برلیان در کاخ گلستان به اندازه‌ای هست که یک بار وقتی نام «بلور» داشت به دستور ناصرالدین شاه قاجار تخریب و سپس «عمارت برلیان»جای آن ساخته شد. بنایی که بعدتر، یعنی بیش از ۱۰۰ سال قبل، یکی از مهمترین مکان‌های تاریخی سیاسی کشور محسوب شد؛ وقتی مظفرالدین شاه فرمان مشروطه رادر آن‌جا خواند. اتاقی که حالا بعد از دیدن افراد مختلف و اتفاقاتی که در طول سال‌های گذشته آن‌ها را تجربه کرده، مرمت شده و از ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ قرار است با نام «اتاق فرمان مشروطه» به روی مردم بازگشایی شود. اما مرمت بیش از یک ماهۀ این اتاق تاریخی، با افرادی که با علم به آن‌چه در این اتاق رخ داده، خود متفاوت بود.

تیم تحریریه علوم هنری

با قلمم، صداها و حس‌های هنر و فرهنگ را به شکلی جادویی ترسیم می‌کنم.
دکمه بازگشت به بالا