عمومی

لوازم گفتگوی ملی را فراهم کنید

واقعیت این است که وقتی دو طرف یکدیگر را درک نمی کنند، منجر به درگیری می شود.

چنین سخنانی از سایر مقامات دولتی نیز شنیده شد، اما تا به امروز هیچ اقدام عملی برای ترمیم این شکاف ها انجام نشده است.

در هر جامعه ای اختلاف سلیقه و عقیده، تنوع فرهنگی و زبانی وجود دارد که با سنجش و عمل در ترازوی حکمت و عدالت حکمرانی به طور بالقوه می تواند یک امتیاز باشد.

نباید فراموش کرد که در طول چهار دهه اخیر ساختار روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور توسط دولت طراحی و مدیریت شده است. حتی کاستی ها و خلأهای ایجاد شده در جامعه پاسخ می خواهد، آن هم دولت است.

با توجه به اعتراضات اخیر در کشور، وظیفه دولت ایجاد سازوکارهای لازم برای گفتگوی همه جانبه ملی است.

زمینه ورود به گفتگوی ملی می تواند گفت و گوی بین دولتی باشد.

تجربه مناظره ها در سال های اول پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 نشان داد که وقتی مردم به مرحله ای از اطاعت رسیدند، به حدی وارد حکومت شدند که در شرایط سختی مانند جنگ، این مشارکت تبدیل به همدلی شد.

می توان گفت مقایسه امروز با چهل سال قبل، مقایسه با الفرغ است، البته این دو دوره را نمی توان با هم مقایسه کرد، اما شرایطی که منجر به اعتراضات سال 57 شد، تفاوت اساسی با دلایل امروزی ندارد. اعتراضات

مواردی مانند ناکارآمدی، مفاسد اقتصادی و بی عدالتی مواردی هستند که در هیچ زمان و هیچ جامعه ای قابل قبول نیستند.

باید بپذیریم که عواملی چون ناکارآمدی و دشمنی دشمنان خارجی دو سر قیچی است که وحدت ملی ایرانیان را به خاک و خون کشیده است.

باید موانع داخلی بر سر راه وحدت ملی که با گفت وگو و اصلاح اشتباهات گذشته محقق می شود، برداشته شود تا جامعه ایران همانند گذشته در برابر دشمنان خارجی متحد شود.

6565

دکمه بازگشت به بالا