استان ها

فعالیت ۱۹ آزمایشگاه پایش کیفیت آب و فاضلاب در سطح لرستان

به گزارش باراناخبر لرستان ، یاسر اکبریان در این خصوص گفت:شرکت آب و فاضلاب استان لرستان دارای ۱۹ آزمایشگاه پایش کیفیت آب و فاضلاب در سطح استان می باشد و کلیه تجهیزات این آزمایشگاه ها در تواترهای زمانی تعیین شده کالیبره و بروز می گردند ودر آخرین اقدام موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ در بخش باکتریولوژی ،فیزیکی و شیمیایی شده ایم.

وی افزود : از ابتدای سال تاکنون در بخش شهری و روستایی، تعداد ۳۱۸۳۶۵ آزمون کلرسنجی، ۷۸۶۲ آزمون باکتریولوژی، ۳۹۸۴۳۴ آزمون کدورت سنجی، ۶۲۷۰ آزمون HPC و ۴۲۰ آزمون فیزیکی شیمیایی و فلزات سنگین از منابع، مخازن و شبکه توزیع آب استان انجام گردید. اکبریان گفت: کلیه آزمون ها دارای مطلوبیت و در محدوده استاندارد می باشند و نتایج در سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LIMS) ثبت می گردند.

مدیر عامل آبفای لرستان با تاکید بر این که اخذ استاندارد ۱۷۰۲۵ در سایر آزمایشگاه های استان در دست اقدام می باشد ، خاطرنشان کرد: نمونه برداری از منابع، مخازن و شبکه توزیع آب مستمراً توسط افراد نمونه بردار انجام و در آزمایشگاه های سطح استان مورد آزمایش قرار داده می شوند در پایان اضافه می شود که این شرکت و دانشگاه علوم پزشکی لرستان برنامه گشت بهداشتی مشترک را به منظور اطمینان از ایمنی آب شرب شهروندان و مطلوبیت پارامترهای کیفی آب انجام می دهند.

دکمه بازگشت به بالا