علمی و پزشکی

عدم تقارن مغز توانایی خواندن را افزایش می‌دهد

واضح است که توانایی افراد در دیدن نمادهای انتزاعی و ترسیم آنها یکی از مهارت های کلیدی برای تبدیل شدن به یک خواننده شایسته است. در دانشگاه، این به عنوان پردازش واجی شناخته می شود و این توانایی می تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.

در یک مطالعه جدید، تیمی از محققان دو فرضیه متناقض را در مورد چگونگی ارتباط ساختارهای مغز با مهارت های خواندن مورد آزمایش قرار دادند. مغز انسان به طور طبیعی نامتقارن است و برخی از ساختارهای سمت چپ در پردازش زبان نقش دارند. بر اساس فرضیه ای به نام “جانبه سازی مغز”، هر چه عدم تقارن در مغز انسان بیشتر باشد، خوانایی بهتری دارد.

وجود عدم تقارن در سمت چپ مغز ویژگی های مورد نیاز برای خواندن را تقویت می کند و تیم تحقیقاتی این فرضیه را “کانالیزاسیون” می نامند. بنابراین عدم تقارن بیشتر افراد را در حد متوسط ​​مهارت خواندن قرار می دهد. بر اساس تحلیل تیم تحقیق، هر دو فرضیه مهم و معتبر هستند.

این تیم دریافتند که توانایی خواندن با عدم تقارن بیشتر در نیمکره چپ افزایش می یابد. محققان دانشگاه پزشکی کارولینای جنوبی از داده های تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) برای شناسایی تغییرات ساختاری نامتقارن در مغز بیش از 700 کودک و بزرگسال استفاده کردند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دکمه بازگشت به بالا