صدور آرای جدید کمیته استیناف

به گزارش خبرگزاری باراناخبر، آرای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه صنعت نفت آبادان و آقای محمدرضا مهدی زاده بازیکن تیم مس رفسنجان نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل نقض اصول کلی رفتار از طریق نقض مقررات بازی توسط لیدر‌های منتسب و همچنین محکومیت آقای محمدرضا مهدی زاده بازیکن تیم مس رفسنجان به دو جلسه محرومیت از مسابقه لیگ برتر که  اجرای یک جلسه آن به مدت  شش ماه تعلیق گردیده و پانصد میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه منجر به اخراج در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم صنعت نفت آبادن و مس رفسنجان از سری مسابقات لیگ برتر هفته بیست و ششم کشور، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف رضا حدادی مقدم مربی تیم ستارگان شاهین دهداری تبریز نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به شش ماه محرومیت از حضور در مسابقات رسمی و کلیه ورزشگاه‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و پانصد میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی منجر به اخراج در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم خیبر نوین خرم آباد و ستارگان شاهین دهداری از سری مسابقات لیگ دسته سوم در کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه خیبر خرم آباد نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت آقایان ۱- عرفان دولتشاهی به پنج جلسه محرومیت و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی  ۲- کی منش بهرام سری به سه جلسه محرومیت و هفتاد میلیون ریال جریمه نقدی ۳- حسین فرد محمدی به سه جلسه محرومیت و هفتاد میلیون ریال جریمه نقدی همگی بدلیل بدرفتاری درقبال داور مسابقه  ۴- محمد جواد طولابی به پنج جلسه محرومیت و یک صد میلیون ریال جریمه نقدی ۵- سبحان آژ به شش ماه محرومیت از همراهی تیم و ورود به محل برگزاری مسابقات و یک صد و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی همگی از بازیکنان تیم خیبر خرم آباد ۶- هیبت بیرانوند مربی تیم خیبر خرم آباد به سه ماه محرومیت از همراهی تیم و ورود به محل برگزاری مسابقات و ۲۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل بدرفتاری با داور مسابقه و ایراد ضربه بدنی عمدی در جریان مسابقه فوتبال دو تیم سیدنا سی سخت و خیبر خرم آباد از سری مسابقات لیگ دسته اول امید کشور که برگزار گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر رد تجدیدنظرخواهی باشگاه تجدیدنظرخواه بدلیل عدم رفع نقص و واریز هزینه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه به دلالت محتویات پرونده باشگاه پیکان به موجب لایحه ۱۴۰۳۱۹۵ هزینه تجدیدنظرخواهی را در موعد مقرر واریز نموده لذا به استناد ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی دادنامه یاد شده نقض میگردد و در خصوص اعتراض باشگاه پیکان به دادنامه کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر محکومیت محمد حسن رجب زاده مربی تیم پیکان به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال جزای نقدی بدلیل نقض اصول رفتار جوانمردانه در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم مس رفسنجان و پیکان تهران از سری مسابقات جام حذفی کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص تجدیدنظرخواهی باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس نسبت به دادنامه کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال بطرفیت فرزاد جعفری نظر به اینکه اخطار رفع نقص جهت پرداخت هزینه دادرسی به باشگاه ابلاغ و طبق بند ۵ ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان، مهلت رفع نقص یک هفته از تاریخ ابلاغ با رعایت مواعد مندرج در بند ۶ ماده ۱۹ همان آئین نامه می‌باشد که باشگاه یاد شده اقدام به رفع نقص نموده است لذا مستنداً به بند ۵ ماده ۱۷ آئین نامه مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌شود این رای قطعی است.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا