عمومی

صادرات ۵۱۴ میلیون دلاری ایران به اعضای اوراسیا در سال جاری

صادرات ایران به کشورهای اوراسیا براساس آمار رسمی گمرک، در چهار ماه امسال به 514.9 میلیون دلار رسید.

صادرات ۵۱۴ میلیون دلار کالای ایران به اوراسیا در سال جاریبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آمار گمرک ایران، آمار صادرات ایران به کشور‌های اوراسیا در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، صادرات ایران به ارمنستان به میزان ۴۴۲ هزار تن و به ارزش ریالی ۵۰۴۰ میلیارد تومان و به ارزش دلاری ۱۳۳ میلیون و ۱۰۴ هزار و ۹۹۳ دلار براساس دلار نیما بوده است. همچنین صادرات ایران به بلاروس به میزان ۵.۶ هزار تن کالا و به ارزش ۲۰۲ میلیارد تومان و به ارزش ۵ میلیون ۳۷۳ هزار و ۲۳۳ دلار ثبت شده است.

صادرات ایران به فدراسیون روسیه به میزان ۶۷۸ هزار تن کالا و به ارزش ۱۱ هزار و ۴۲۹ میلیارد تومان و به ارزش دلاری ۳۰۲ میلیون و ۷۹ هزار و ۱۶ دلار بوده است.

صادرات ایران به قرقیزستان به میزان ۱۶ هزار تن کالا و به ارزش ۶۷۱ میلیارد تومان و به ارزش دلاری ۱۷ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۸۳۴ دلار بوده است.

صادرات به قزاقستان به میزان ۱۵۹ هزار تن و به ارزش ۲۱۴۷ میلیارد تومان و ارزش دلاری ۵۶ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۶۵۸ دلار بوده و کل صادرات ایران به پنج کشور اوراسیایی در چهار ماه امسال به میزان ۱۳۰۱ هزار تن و به ارزش ۱۹ هزار و ۴۹۱ میلیارد تومان به ارزش دلاری ۵۱۴ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۷۳۴ دلار بوده است.

 

آمار گمرک از واردات ایران از کشور‌های اوراسیا در چهارماه امسال نشان می‌دهد، واردات از ارمنستان به میزان ۱.۴ هزار تن و به ارزش ۷۸.۶ میلیارد تومان و به ارزش دلاری ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۹۰۴ دلار بوده است.

واردات ایران از بلاروس در سال جاری به میزان ۳۱ هزار تن و به ارزش ۱۹۴۱ میلیارد تومان یا ارزش دلاری ۶۸ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۳۲۹ دلار بوده است.

واردات ایران از روسیه در سال جاری به میزان ۳ هزار و ۱۵۰ هزار تن و به ارزش ریالی ۵۵ هزار و ۲۰۳ میلیارد تومان و به ارزش دلاری یک میلیارد و ۹۳۶ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۱۹۳ دلار بوده است.

ارزش واردات ایران از قرقیزستان در سال جاری به میزان ۳.۱ هزار تن و به ارزش ریالی ۳۱۳۳ میلیارد تومان و ارزش دلاری ۱۰۹ میلیو و ۸۹۰ هزار و ۵۰۰ دلار بوده است و کل واردات ایران از پنج کشور اوراسیا در سال جاری به میزان ۳.۴ میلیون تن و به ارزش ریالی ۶۰ هزار و ۵۷۷ میلیارد تومان و به ارزش دلاری دو میلیارد و ۱۲۵ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۸۳ دلار بوده است.

 

دکمه بازگشت به بالا