اجتماعی

جزئیات جایزه خوش حسابی شهرداری به مؤدیان تهران

شهرداری تهران به مودیان مالیاتی که عوارض عمران شهری خود را به صورت نقدی پرداخت می کنند، تخفیف سخاوتمندانه ای تا سقف 40 درصد ارائه می دهد.

به گزارش باراناخبر، شورای شهر تهران اخیراً لایحه شهرداری تهران در خصوص نحوه پرداخت عوارض شهرسازی را اصلاح کرده است که بر اساس آن به مودیان خوش حسابی که بدهی مالیاتی خود را یکجا پرداخت کنند، تخفیف داده می شود.

بر این اساس مودیان و متقاضیان پروانه و گواهی ساختمانی در صورت پرداخت نقدی عوارض از 40 تا 34 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.

بر اساس جدول پیشنهادی شهرداری و مصوبه شورای شهر تهران، چهار بازه زمانی از 30 آبان تا 30 اسفند برای مودیان خوب در نظر گرفته شده است، به طوری که مودیان مشمولی که تا سقف 10 میلیارد لک به شهرداری بدهکار هستند، اگر در دوره مذکور باشند. اگر از 30 آبان تا 30 آذر بدهی را نقدا پرداخت کنند، 40 درصد تخفیف می گیرند، اگر از 31 تا 30 آذر پرداخت کنند، 35 درصد تخفیف دارند، اگر بدهی را نقدا از 30 آذر پرداخت کنند. تا 30 بهمن 30 درصد تخفیف و در صورت پرداخت از 31 آذر در صورت پرداخت در بهمن تا 30 اسفند از 25 درصد تخفیف برخوردار می شوند.

همچنین برای مؤدیانی که بین 10 تا 250 میلیارد ریال بدهی داشته باشند در صورت پرداخت از 30 آبان تا 30 آذر از 38 درصد تخفیف، در صورت پرداخت مالیات از 30 آبان تا 30 آذر 33 درصد و 33 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد. تخفیف در صورت پرداخت از 21 نوامبر در صورت پرداخت بدهی از 20 دسامبر تا 20 فوریه 28.5% تخفیف و در صورت پرداخت از 21 فوریه تا 20 مارس 23% تخفیف می گیرند.

بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، مودیان مالیاتی که بین 250 تا 500 میلیارد ریال بدهی دارند، در صورت پرداخت بدهی از 30 آبان تا 30 آذر از 36 درصد، از 31 آذر تا 30 بهمن 31.5 درصد، از آذرماه. از 21 تا 20 آذرماه از 27 درصد تخفیف در بهمن ماه و 22.5 درصد در صورت پرداخت از 21 بهمن تا 20 اسفند برخوردار خواهند شد.

بر این اساس مودیان دارای بدهی بیش از 500 میلیارد ریال در صورت پرداخت نقدی بدهی خود از 30 آبان تا 30 آذر از تخفیف 34 درصدی، از 31 آبان تا 30 آذر از تخفیف 29 درصدی و در بازه زمانی آذرماه برخوردار خواهند شد. . 21 و 30 آذر در بهمن ماه 25.5 درصد تخفیف و در صورت پرداخت از 21 بهمن تا 30 اسفند از 21 درصد تخفیف برخوردار می شوند.

به گزارش باراناخبر، بر اساس مصوبه شورای شهرداری، بانکدارانی که از 29 اسفند ماه سال جاری به صورت نقدی پرداخت کنند، 20 درصد پاداش دریافت می کنند.

جزئیات قیمت حسابداری خوب شهرداری برای مودیان تهران

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا