برنامه‌ریزی و اجرای بهتر سند هوش مصنوعی با ایجاد سازمانی ملی

برنامه‌ریزی و اجرای بهتر سند هوش مصنوعی با ایجاد سازمانی ملی

سازمان ملی هوش مصنوعی که ذیل رئیس جمهور تاسیس می‌شود، وظیفه برنامه‌ریزی، هماهنگی و تسهیل در اجرای سند هوش مصنوعی را بر عهده دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، به تازگی طرح تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی، ایجاد شورای راهبری هوش مصنوعی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تأیید رسید.این سازمان، از آخرین اقدامات راهبردی دوران ریاست جمهوری شهید رئیسی است.

سازمان ملی هوش مصنوعی که ذیل رئیس جمهور تاسیس می شود، وظیفه برنامه ریزی، هماهنگی و تسهیل در اجرای سند را بر عهده دارد.

از آنجایی که تاسیس این سازمان ذیل نهاد ریاست جمهوری، منوط به انجام تشریفات متعدد قانونی است، سازمان ملی هوش مصنوعی، تا پیش از این، تحت عنوان مرکز ملی هوش مصنوعی فعالیت داشته تا ضمن تسهیل در امور مربوط به اکوسیستم هوش، اقدامات لازم جهت تصویب این سازمان را به سرانجام رساند.

انتصاب ریاست سازمان ملی هوش مصنوعی، بر عهده رئیس جمهور بوده و دوره‌ی ریاست این سازمان، چهار ساله است، اما تمدید مجدد آن مانعی ندارد. 

از سوی دیگر، طبق سند ملی تصویب شده، ریاست شورای راهبری هوش مصنوعی، بر عهده‌ رئیس جمهور است و وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت معدن و تجارت، اقتصاد و امور دارایی و بهداشت و آموزش پزشکی، برخی از اعضای آن را تشکیل می دهند. شورای راهبری هوش مصنوعی کشور، دارای دو عضو حقیقی بوده که پس از دریافت حکم رئیس جمهور، به عضویت این شورا در می‌آیند.

قرارگرفتن در 10 کشور برتر هوش مصنوعی در افق 10 ساله، توسعه‌ آینده نگرانه زیست بوم هوش مصنوعی، رعایت حریم خصوصی و امنیت داده ها، از اهم اهداف سند هوش مصنوعی مطرح شده است.

دکمه بازگشت به بالا