عمومی

ایران و چالشهای اقلیم و محیطی آن

به عبارت دیگر جمعیت زیر 36 سال ایران حدود 36 میلیون نفر است. بر اساس برآورد هرم جمعیت در سال 2019، در حال حاضر بیشترین تراکم در هرم جمعیت مربوط به سنین 26 تا 36 سال است.

جمعیت بین 20 تا 36 سال (متولدین سال های 2001 تا 2015) حدود 17 میلیون نفر است. حدود 4.95 میلیون نفر (حدود 5 میلیون نفر، حدود 29 درصد) بیکار هستند. طی سال های 1381 تا 1401 حدود 19 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد. (نوزاد تا بیست سالگی).

در سال های 1375 تا 1375 حدود 4 میلیون نفر به جمعیت تحصیل کرده (با یکی از مدارک دانشگاهی) و در دوره 1385-1395 حدود 10 میلیون نفر و از سال 1396 تا 1401 حدود 4 میلیون نفر اضافه شدند. بنابراین طی 26 سال گذشته تقریباً 18 میلیون جوان از یکی از مدارس آموزش عالی ایران مدرک دانشگاهی گرفته اند.

توسعه استفاده از تلفن همراه و تلفن همراه از سال 1375 در ایران رخ داده است و استفاده جهانی از اینترنت و اینترنت همراه از سال 1380 به تدریج رخ داده است.

بیشترین استفاده کنندگان از وسایل ارتباطی جدید و مدرن را همین جوانان زیر 40 سال تشکیل می دهند (حدود 45 میلیون نفر از کل جمعیت 85 میلیونی کشور در سال 1401، 53 درصد کل جمعیت). از حدود سال 1400 به بعد اکثریت جمعیت ایران بعد از انقلاب متولد شدند. جمعیت این کشور بین 20 تا 40 سال حدود 26 میلیون نفر و جمعیت بین 20 تا 30 سال حدود 12 میلیون نفر تخمین زده می شود.

خواسته ها و باورهای این جمعیت جوان از طریق رسانه های مختلف – و عمدتاً در دوره آموزش غیررسمی – با جمعیت بالای 40 سال کشور شکل گرفته و ادامه دارد. انتظارات این جمعیت و انتظارات آنها و راه های متقاعد کردن آنها طبیعتاً متفاوت است.

طی سال های 1377 تا 1401 حدود 25 میلیون ایرانی به داخل کشور مهاجرت کردند و حدود 70 درصد آنها از روستاها به شهرها مهاجرت کردند. در این دوره شدیدترین خشکسالی ها در 50 سال گذشته در ایران تجربه شد. خشک شدن بیشتر دریاچه های داخلی و همچنین افت شدید سطح آب های زیرزمینی در ایران نیز با این بازه زمانی همراه است. در همین بازه زمانی، نارضایتی جمعیتی در شهرهایی که مبدا یا مقصد پروژه های انتقال آب هستند گزارش شده است. به عبارت دیگر، در شهرها و شهرک های جدید با جمعیت جدیدی مواجه هستیم که حدود 18 میلیون نفر از آنها در 26 سال گذشته در شهرها یا حومه آنها ساکن شده اند. تخمین زده می شود که در ایران حدود 12 میلیون حاشیه نشین وجود داشته باشد که از این تعداد تقریبا 10 میلیون نفر مستقیماً با مشکلات مربوط به بحران آب مواجه هستند.

اگر چالش های جامعه ایران با همه تنوع آن شناخته و شناخته نشود، چالش های آینده پیچیده تر و دشوارتر از چالش های امروز خواهد بود.

6565

دکمه بازگشت به بالا